Ventilation

Vikten av ett friskt inomhusklimat

Vikten av ett friskt inomhusklimat

Ett hälsosamt inomhusklimat och ren och frisk luft stod i fokus under Svensk Ventilations föredrag på Nordbygg. Tommy Vidó tog upp hur ett torrt inomhusklimat kan påverka hälsan och vikten av rätt luftfuktighet i inomhusmiljön. Han hänvisade bland annat till forskning som visar ...

Läs mer

Bravida och KTH diskuterar FTX för miljonprogrammen

Bravida och KTH diskuterar FTX för miljonprogrammen

Den 5:e april anordnar Bravida och KTH ett gemensamt seminarium för att diskutera energieffektiv värmeåtervinning och olika lösningar som behöver utvecklas för att uppnå energimålen för miljonprogrammet. Seminariet handlar om effektiv värmeåtervinning i flerbostadshus utifrån en undersökning av värmepumparnas potential som ett ...

Läs mer

Bravida samarbetar med Raybased

Bravida samarbetar med Raybased

Bravida har tecknat ett samarbetsavtal med Raybased för energieffektiva installations- och servicetjänster. Raybased har utvecklat en trådlös plattform för fastighetsautomation vilket gör det möjligt att övervaka, styra och optimera el-, vs-, ventilation- och säkerhetsinstallationer i en fastighet. Bravida tror att ...

Läs mer

Fyra nominerade till Stora Inneklimatpriset

Fyra nominerade till Stora Inneklimatpriset

Fyra företag och organisationer har nominerats till femtonde upplagan av Stora Inneklimatpriset. Priset, som delas ut på Nordbygg i april, går till företag eller organisation inom inneklimat, energi och vvs, som utvecklat en betydelsefull produkt, tjänst eller metodik med goda möjligheter att ...

Läs mer

Bättre luft i skolorna

Bättre luft i skolorna

Efter flera larmrapporter om skolluften satsar nu flera kommuner på att förbättra ventilation och luftkvalitet i sina skolor. Malmö Stad tar till exempel ett helhetsgrepp i ventilationsfrågan och kommer att åtgärda ett antal skolor. Många av stadens grundskolor är över ...

Läs mer