Bergvärmepumpsystem kan minska sjukhusets CO2-utsläpp

Foto: Klas Sjöberg/ Region Västerbotten

Bergvärmepumpsystem kan minska sjukhusets CO2-utsläpp

ANNONS
[aas_zone zone_id="20304"]

Annons
[aas_zone zone_id="10948"]
Annons

En ny avhandling visar att bergvärmepumpsystemet på Norrlands universitetssjukhus i Umeå gör det möjligt att både sänka energikostnaden och samtidigt minska koldioxidutsläppen.

Anjan Rao Puttige, doktorand på Företagsforskarskolan och Institutionen för tillämpad fysik och elektronik vid Umeå universitet, har i sin avhandling tittat på hur en integrering med drift av bergvärmepumpar som integrerats i fjärrvärmenätet kan gynna båda fjärrvärmeföretaget och fastighetsägaren. Norrlands universitetssjukhus användes som fallstudie i avhandlingsarbetet.

Värme- och kylsystemet på Norrlands universitetssjukhus innefattar en stor bergvärmepump och fjärrvärme- och kylnät. Att använda bergvärmepumpsystemet för att maximera fördelarna utan att ändra markens temperatur är en utmaning, säger Anjan Rao Puttige. Med hjälp av uppmätta data utvecklade han tillförlitliga matematiska modeller av värmesystemet.

Optimal drift

En kombination av fysikaliska och datadrivna modeller användes för att simulera bergvärmepumpens drift. Modellen utvecklades och validerades med hjälp av fyra års mätdata från bergvärmepumpanläggningen vid Norrlands universitetssjukhus. Modellen användes sedan för att bestämma den optimala driften av bergvärmepumpen. För optimal drift eftersträvades minimal kostnad för att tillhandahålla uppvärmning och kyla med bibehållen stabil marktemperatur.

Annons

Med bergvärmepumpsystemet är det möjligt att sänka energikostnaden med 644 000 kronor per år och minska koldioxidutsläppen med 92 ton, visar Anjan Rao Puttiges avhandling.

– Mina resultat kan bidra till att Umeå Energi kan få ett bättre samarbete med fastighetsägare när värme och kyla ska tillhandahållas, säger han.

Källa: Umeå universitet

[aas_zone zone_id="20603"]
[aas_zone zone_id="20031"]

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.