Om Hållbart Byggande

Annons

Vår historia

Arbetet för en mer miljösmart och energieffektiv bygg- och fastighetssektor har pågått under en lång tid och för att möta ett starkt intresse och väl utbrett informationsbehov lanserades magasinet Hållbart Byggande i början av 2014. Lanseringen blev en succé och Hållbart Byggande har etablerat sig som Sveriges ledande magasin om energieffektiva fastigheter och hållbart byggande, med allt vad det innebär för dagens bygg- och fastighetssektor.  Under 2014 lanserades även nyhetsportalen hallbartbyggande.com, som uppdateras dagligen, och det veckoliga nyhetsbrevet Hållbart Byggande.

Lär känna branschen

Genom att ge er, branschen, både senaste nytt och fördjupande redaktionella artiklar och analyser (allt med ett tydligt fokus på hållbarhet), hoppas vi skapa synergier och samarbeten, och ge er en uppdaterad och oberoende bild av branschen och dess utveckling. Vi bevakar branschen genom att intervjua er, läsa om er, prata med sakkunniga och medverka på olika event.

Hållbarhet – den röda tråden

Vi är det enda branschmagasinet i Sverige med 100 procent artikelfokus på mer hållbart och energieffektivt byggande i Sverige. För oss innebär hållbarhet att hänsyn tas till de gröna hållbarhetsfrågorna, de sociala hållbarhetsfrågorna och de ekonomiska hållbarhetsfrågorna. Många vägar bär till Rom och vi hoppas att genom att bevaka initiativ, projekt, framsteg, misslyckanden, smarta tekniska lösningar, goda exempel, dåliga exempel, pågående debatt, ny forskning, politiska beslut osv, kunna få hållbarhetstänket att genomsyra hela branschen, i form av konkreta lösningar, inte tomma ord.

Grön hållbarhet

Global uppvärmning, utsläpp av växthusgaser, stigande temperaturer. Klimatförändringarna är inte längre ett avlägset hot och vi står inför den största av utmaningar för vår tid. Enligt COP21-avtalet ska vi sträva efter att hålla ökningen av den globala medeltemperaturen under 1,5 grad och senast 2020 ska alla nya hus i Europa ha en energiförbrukning i nivå med passivhus. Det betyder att energiförbrukningen i nya hus ska sänkas med minst 75 procent. Vi tror och hoppas att Sverige ska vara i framkant när det gäller att uppnå dessa mål. Så att vi ska kunna göra dagens och framtidens byggnader och städer till vackra och gröna platser där levnadsstandarden kan behållas samtidigt som de är skonsamma mot vår planet.

Social hållbarhet

Klyftorna i Sverige ökar, bostadsbristen är enorm, vi har inte tak över huvudet att ge till alla människor som flyr från krig och naturkatastrofer, och arbetsvillkoren, jämlikheten och jämställdheten inom byggbranschen har ifrågasatts starkt. Den sociala delen av en hållbar bygg- och fastighetsbransch, och för ett hållbart samhälle, är mycket viktig. På samma sätt som det gröna benet inom hållbart byggande börjat bli en naturlig del inom branschen börjar även det sociala benet få en mer självklar roll. Och den sociala aspekten får absolut inte ses som ett tillägg, utan vara med redan vid planeringsstadiet och genomsyra hela processen.

Annons

Ekonomisk hållbarhet

I forskningsrapporten Better Growth, Better Climate, från New Climate Economy, fastslår man att det är möjligt att kombinera en långsiktig ekonomisk tillväxt och samtidigt minska risken för omfattande klimatförändringar. Konsultföretaget McKinsey beskriver i sin berömda rapport från 2012 den cirkulära ekonomin och dess potentiella betydelse för världsekonomin. Rapporten framhäver vikten av det ekonomiska perspektivet i hållbarhetsarbetet.

Redaktionellt innehåll

  • Debatt & Opinion
  • Profilintervjuer
  • Fördjupande artiklar
  • Aktuella byggprojekt
  • Arkitektur & Design
  • Röster från branschen
  • Event
  • Energieffektivisering
  • Ventilation
  • VVS
  • Klimatskalet
  • Isolering
  • Uppvärmning
  • Fastighetsautomation
  • Vitvaror
  • Belysning
  • Samhällsutveckling
  • Logistik
  • Byggmaterial

Utgivare & Utgivning

Hållbart Byggande och hallbartbyggande.com ägs och drivs av Jaguar Media AB.

Magasinet Hållbart Byggande publiceras 4 gånger per år, som ett lyxigt kvalitetsmagasin på cirka 80-100 sidor, bestående av senaste nytt och fördjupande, unikt redaktionellt innehåll. Varje utgåva distribueras till 10 000 beslutsfattare och prenumeranter över hela landet.

Nyhetsportalen hallbartbyggande.com uppdateras dagligen med senaste nytt inom den hållbara bygg- och fastighetsbranschen. Här får du din dagliga dos av opinion, debatt, de senaste nyheterna, aktuella byggprojekt och intressanta intervjuer.

Nyhetsbrevet Hållbart Byggande skickas ut varje vecka och ger en tydlig och sammanfattande bild av den senaste veckans nyheter från den hållbara bygg- och fastighetsbranschen.

Comments are closed.