• lördag , 13 juli 2024

Om Wikström VVS-Kontroll

Wikström VVS-Kontroll är en koncern på ca 45 anställda. Huvudkontoret är i Göteborg. Wikström VVS-Kontroll har ett dotterbolag, DELTAte, som projekterar lite alternativa lösningar, ofta för kulturmärkta fastigheter.

Wikström VVS-Kontroll är en VVS-konsult med lång historia som har kompetenser inom samtliga områden inom VVS, kyla och energifrågor. Wikström VVS-Kontroll arbetar även mycket med fjärrvärmeanläggningar för flera kommuner, gasanläggningar samt ett flertal specialanläggningar för industrin som t ex reningsanläggning för Göteborgs Hamn. Skolor och utbildningslokaler är en stor del av verksamheten. I dessa lokaler krävs extra omtanke kring innemiljöfrågor.

Via vår energiavdelning har Wikström en lång erfarenhet av arbete i idrotts-, bad och isanläggningar med energiförbrukningen i fokus.

Wikström har även projekt inom hållbar stadsutveckling och hållbara husbyggnadsprojekt över hela världen, bl a i Kina.

Wikström VVS-Kontroll arbetar Miljöbyggnad och har samarbete kring LEED och BREEAM.

 

Wikström VVS-Kontroll