Senaste Nyheter

Branschen vässar riktlinjerna för avfallshantering och resurseffektivisering

Branschen vässar riktlinjerna för avfallshantering och resurseffektivisering

Nu vässar bygg- och fastighetssektorn sina gemensamma riktlinjer för resurseffektivisering och avfallshantering. Bakom ställningstagandet för ökad resurseffektivitet inom bygg- och fastighetssektorn står Sveriges Byggindustrier, Fastighetsägarna, Återvinningsindustrierna, Byggmaterialindustrierna, Golvbranschen, HSB, Riksbyggen och Sveriges Allmännytta. Behovet av cirkularitet i hela värdekedjan förtydligas och ...

Läs mer