Så kan byggföretagens IT-avdelning bidra till hållbarhet

Så kan byggföretagens IT-avdelning bidra till hållbarhet

ANNONS
[aas_zone zone_id="20304"]

Annons
[aas_zone zone_id="10948"]
Annons

Hållbarhet är just nu en av de största miljömässiga, ekonomiska och sociala drivkrafterna för både samhället och näringslivet. Att vara medveten om hur den egna organisationens verksamhet påverkar miljön och fatta rätt beslut om sådana åtgärder tas på allt större allvar av företagen. Hållbara affärsmetoder förvandlas från att vara en bonus, till att bli ett måste, skriver Kenni Ramsell, Nordenchef hos datortillverkaren Dynabook.

Alla samhällssektorer och branscher bidrar till de totala svenska utsläppen i varierande grad. Enligt naturvårdsverket uppgick utsläppen förra året till totalt 48 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Valet av teknik spelar en central roll vid utformningen och genomförandet av hållbarhetsstrategier för alla företag. IT-beslutsfattare bör investera i teknik som minskar negativ miljöpåverkan.

Mobilt arbete som del av hållbarhetsstrategin

En prognos från Sveriges Ingenjörer pekar på att antalet distansarbetade timmar kan öka med 170 procent, jämfört med innan Coronapandemin. Det innebär folk kan arbeta produktivt när som helst och var som helst, men kräver teknik som innebär en stor utmaning vad gäller hållbarhet. Företagen måste hitta optimal balans för resursförbrukning, med hjälp av hållbara IT-strategier med smarta investeringsbeslut för rätt teknik.

Tänk på rätt saker när du investerar i IT

I rapporten The Future of Jobs 2020 från World Economic Forum anges ett antal trender som har en potentiellt positiv inverkan på miljön, bland annat fler mobila arbetsplatser, den accelererande digitaliseringen och automatiseringen. Det kommer knappast som en överraskning: färre på kontoret innebär en minskning av koldioxidutsläppen till följd av mindre behov av uppvärmning och kylning. Även minskad daglig pendling mellan hem och arbete bidrar till att minska klimatpåverkan.

Rätt mobil utrustning blir viktig. Det inbegriper kraftfulla bärbara datorer som har omfattande säkerhetsfunktioner, rätt anslutningsmöjligheter och lång batteritid. Det är funktioner som är nödvändiga för ett flexibelt, kontorsoberoende arbete. Samtidigt är det viktigt med hållbarhetsaspekter som regelbundet underhåll och teknikval som bidrar till en mer cirkulär ekonomi.

Materialvalet är avgörande: robust, hållbar utrustning

Annons

2019 genererades cirka 54 miljoner ton e-avfall i världen. Siffran förväntas öka till 74 miljoner ton år 2030. Av detta avfall var det bara en av fem produkter som behandlades korrekt enligt återvinningsprinciperna “minska, återanvända, återvinna”. Resten hamnade med stor sannolikhet på en soptipp. Därför krävs högsta prioritet för inköp av robust och hållbar utrustning.

Chassier av magnesium för bärbara datorer är till exempel särskilt motståndskraftiga. Den alkaliska jordartsmetallen är inte bara cirka 40 procent lättare än plast, den är också mycket mer robust än aluminium och ger ett idealiskt förhållande mellan vikt och styrka.

Det finns även andra sätt att förlänga livslängden på en bärbar dator: IT-cheferna kan se till att komponenterna går att bytas ut eller uppgraderas på ett flexibelt sätt. När till exempel en ny generation processorer kommer ut på marknaden behöver det inte betyda att man måste köpa en helt ny enhet. Det räcker ofta med att byta ut en enda komponent för att få ytterligare beräkningskraft. Om den inte är fastlödd tar bytet bara några minuter. Samma sak gäller för batterier, som är en av de komponenter på datorn som snabbt får sämre prestanda.

Regelbundet underhåll

Det är inte bara smarta inköp av lämpliga bärbara datorer som gör skillnad för IT-avdelningar som är på väg mot ökad hållbarhet. Det är också viktigt med grundligt och regelbundet underhåll och förvaltning av IT-flottan för att utrustningen ska fungera så smidigt och effektivt som möjligt. Om rätt verktyg används kan allmänna underhållsuppdateringar och teknisk support utföras på distans och spara viktiga resurser.

Cirkulär ekonomi i stället för linjär användning

När en dator verkligen inte används längre bör IT-avdelningarna uppmärksamma på vilket sätt enheten lämnar företaget och vart den tar vägen. Två av de mest effektiva metoderna är återförsäljning och återvinning. Här drar företagen också nytta av lagstiftningen. Sverige har implementerat EU-regler som ålägger tillverkarna att se till att gamla apparater tas om hand på ett korrekt sätt. Alternativt kan företagen sälja gammal hårdvara vidare. Fördelarna med de lösningarna går bortom miljöaspekterna. Företag med mindre IT-budgetar kan dra extra nytta av ersättningen och få större utrymme för nya investeringar.

Kenni Ramsell,
Nordenchef hos Dynabook

[aas_zone zone_id="20603"]
[aas_zone zone_id="20031"]

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.