Branschhandbok om cirkulära ballastprodukter blir verklighet – efter nytt stöd

Branschhandbok om cirkulära ballastprodukter blir verklighet – efter nytt stöd

ANNONS
[aas_zone zone_id="20304"]

Annons
[aas_zone zone_id="10948"]
Annons

Projektet “Från grind till grind”, som syftar till att skapa en handbok för att producera cirkulära ballastprodukter, har nu säkrat fortsatt finansiering från innovationsmyndigheten Vinnova.

Projektets mål är att ta fram en digital processbeskrivning som branschen kan använda för att öka användningen av återanvänt och återvunnet material i infrastrukturprojekt.

Behöver sprida kunskapen

– Handboken kan ge branschen en tydlig processbeskrivning för att producera cirkulära ballastprodukter. Det är stort fokus i samhället på cirkulärt byggande, och det här projektet tillför en möjlighet att sprida kunskap och skala upp en cirkulär hantering som några få aktörer idag är duktiga på, men som behöver breddas. Projektet är helt rätt i tiden, och syftar både till att bygga förtroende hos tillsynsmyndigheter för branschens processer, samt att höja kunskapsnivån i branschen. Genom att förbättra möjligheterna för SBMIs medlemmar att hantera massor på ett cirkulärt sätt kan vi bidra till ett mer resurseffektivt och cirkulärt samhälle, och det kan även bidra till klimatmålen, säger Mårten Sohlman vd på SBMI.

Projektet leds av en grupp experter från SBMI, NCC, Ecoloop och Swerock och den inledande fasen av projektet har finansierats av Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF). Den första delen av projektet har fokuserat på att ta fram en tydlig process för den cirkulära hanteringen, samt en struktur för processbeskrivningen.

Digital handbok under 2024

Handboken kommer att beskriva processen för att skapa cirkulära ballastprodukter, från mottagning av överskottsmassor till kvalitetssäkring, sortering och slutprodukt.

I den andra fasen av projektet kommer fokus att ligga på att utforma handbokens innehåll och involvera de stora beställarna av ballastmaterial, Trafikverket och kommuner. Målet med samverkan med branschens tongivande beställare är att främja att efterfrågan på cirkulärt material ökar. Den digitala handboken kommer att publiceras på SBMIs webbplats under 2024.

– Vi kommer under året att bjuda in branschens aktörer för att få synpunkter på hur processbeskrivningen ska utformas i nästa steg. Det är viktigt att handboken blir användbar och relevant för alla aktörer, säger Kristina Lundberg, innovationsledare på Ecoloop.

Om projekten

Titeln för del två av projektet är “Tydlig kvalitet och tydliga krav för cirkulära ballastmaterial” och finansieras av Vinnova. Projektet pågår under hela 2024.

Projektet “Från grind till grind” startade 2023 och syftar till att ta fram en vägledning för att producera cirkulära ballastprodukter. Projektet leds av en grupp experter från SBMI, NCC, Ecoloop och Swerock och har hittills finansierats av SBUF.

Sponsrat innehåll från Fristads
[aas_zone zone_id="20603"]
[aas_zone zone_id="20031"]

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.