Återbruk

Varje spillbit räknas!

Varje spillbit räknas!

Återvinning av installationsspill från golv ger en mätbar besparing av koldioxidutsläpp, är kostnadsfri för beställaren och enkel att hantera för entreprenören. Golvbranschens Golvåtervinning är en viktig faktor för ökad hållbarhet i branschen. Och fler initiativ är på gång. Förra året ...

Läs mer