Drivkrafterna ökar för att samarbeta om restvärme i Europa

Foto: IVL

Drivkrafterna ökar för att samarbeta om restvärme i Europa

ANNONS
[aas_zone zone_id="20304"]

Annons
[aas_zone zone_id="10948"]
Annons

I en rapport för EU-projektet SoWhat har IVL kartlagt vilka drivkrafter det finns för att få till fler samarbeten mellan företag och industrier för att utnyttja industriell spillvärme till EU:s uppvärmningsbehov.

– Det finns flera anledningar för företag att samarbeta och ta vara på den värdefulla resurs som spillvärme är, inte minst ekonomiska och för att förbättra sin miljöprestanda. En ytterligare anledning som är högst aktuell är att det kan minska Europas beroende av gas, som i dagsläget till stor del kommer från Ryssland, säger Sofia Klugman, energiexpert och projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Tio procent av svensk fjärrvärme kommer från industrierna spillvärme. Men även här finns ytterligare potential. I en rapport som tagits fram inom EU-projektet SoWhat presenteras drivkrafter sett från olika aktörers perspektiv. Rapporten listar flera fördelar, bland annat kopplat till ekonomi och miljötillstånd, som till exempel kostnadseffektiv kylning av processer. Att leverera värme externt kan göra att man till exempel inte behöver investera i kyltorn. Andra fördelar är att nya intäktströmmar genereras när man kan sälja värme och lokal good-will genom att industrin bidrar till billig uppvärmning för det omgivande samhället.

Annons

Kylbehov ökar i kontorsfastigheter

För fjärrvärmebolag och stora värme- och kylaanvändare kan användningen av spillvärme minska riskerna kopplade till bränsle- och elpriser. Spillvärme kan också användas för att tillgodose kylbehov genom användning av absorptionskylmaskiner som drivs med värme. Kylbehov är något som ökar i Sverige, inte minst i kontorsfastigheter, och längre söderut i Europa är det ett påtagligt stort behov som oftast tillgodoses med eldrivna kylmaskiner.

– Här kan industriell spillvärme fylla en viktig funktion. Det har låg driftkostnad och ger bättre miljöprestanda än om fossila bränslen används. Det gör också att företagen blir mindre sårbara för svängningar i bränsle- och elpriser, samt minskar behovet av investeringar i värmepannor eller kylmaskiner, säger Sofia Klugman.

[aas_zone zone_id="20603"]
[aas_zone zone_id="20031"]

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.