Nya lösningar för processindustrin – cirkularitet och resurseffektivitet med stöd av digitala tvillingar

Nya lösningar för processindustrin – cirkularitet och resurseffektivitet med stöd av digitala tvillingar

ANNONS
[aas_zone zone_id="20304"]

Annons
[aas_zone zone_id="10948"]
Annons

Gamla däck som ersätter fossilt material, ökad användning av aluminiumskrot, och fosfor från avloppsvatten och industriaska som återcirkuleras till konstgödsel – nu avslutas det fyraåriga EU-projektet Retrofeed där sex tunga industrier inom bland annat stål- och cementsektorn har energieffektiviserats och bytt till cirkulär råvara och förnybar energikälla.

Det har skett med hjälp av både förbättrad utrustning och utveckling av mätning och kontrollsystem. ”Digitala tvillingar” har utvecklats för beslutsstöd.

– Under dessa fyra år har betydelsen av industrins omställning blivit glasklar, det ses som en överlevnadsfråga. Pandemi, energikris och ett krig som brutit ut i Europa, har konkret påverkat de deltagande industrierna så att de periodvis fått stänga ned sin produktion eller tvingats byta leverantör av råvara och energi. Effektivisering av energianvändning och råvaruanvändning, tillsammans med ökad användning av cirkulär råvara ses som den enda vägen framåt om de ska finnas kvar, säger Sofia Klugman, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Tummar inte på kvaliteten

Industrierna som deltar i projektet producerar cement, stål, aluminium, keramiska material respektive konstgödsel. De är belägna i Portugal, Rumänien, Turkiet, Italien och Spanien. Syftet är att effektivisera resursutnyttjandet och skapa ökad flexibilitet för industrierna vilket gör att de blir mindre känsliga för svängningar i priserna för råvaror och energi och händelser i omvärlden. Industrierna har genomfört förbättringar i sina huvudprocesser parallellt med att digitala verktyg för förbättrad styrning har utvecklats så att de kan säkerställa att produktens kvalitet inte påverkas.

– Exempelvis har stålindustrierna börjat använda gamla däck och plastavfall för att ersätta fossilt antracit i sina ljusbågsugnar, aluminiumindustrin använder större andel skrot istället för primär råvara, och återcirkulerat fosfor från avloppsrening och industriaska används för konstgödselproduktion, säger Sofia Klugman.

Ser till att fler får tillgång till lösningar

IVL har utvärderat resultatet miljömässigt, samhällsekonomiskt och socialt för att bedöma hållbarheten för respektive industris förändringsåtgärder. Social livscykelanalys är en metod under utveckling och används för att bedöma olika sociala effekter. Metoden har tillämpats för att identifiera industriernas risker och möjligheter i hela värdekedjan med olika intressentgrupper i åtanke.

– Vi har även tagit fram ett utbildningsprogram för att underlätta spridning av resultaten i projektet. Det är en grundtanke i Retrofeed – att få fram lösningar som kan användas av fler företag inom processindustrin, säger Sofia Klugman.

Sponsrat innehåll från Fristads
[aas_zone zone_id="20603"]
[aas_zone zone_id="20031"]

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.