Fossilfritt

Nya lösningar för processindustrin – cirkularitet och resurseffektivitet med stöd av digitala tvillingar

Nya lösningar för processindustrin – cirkularitet och resurseffektivitet med stöd av digitala tvillingar

Gamla däck som ersätter fossilt material, ökad användning av aluminiumskrot, och fosfor från avloppsvatten och industriaska som återcirkuleras till konstgödsel – nu avslutas det fyraåriga EU-projektet Retrofeed där sex tunga industrier inom bland annat stål- och cementsektorn har energieffektiviserats och bytt till cirkulär råvara ...

Läs mer