Miljonstöd till energilagringsprojekt

Absolicons vd Joakim Byström. Foto: Tarek Suleiman

Miljonstöd till energilagringsprojekt

ANNONS
[aas_zone zone_id="20304"]

Annons
[aas_zone zone_id="10948"]
Annons

Energimyndigheten har beviljat 2,8 miljoner kronor till ett projekt med syfte att analysera hur säsongslager som kan lagra energi i fjärrvärmenät från sommar till vinter kan byggas i Sverige.

Syftet med projektet, som genomförs av Högskolan Dalarna, Högskolan i Halmstad och Absolicon Solar Collector AB i Härnösand, är att visa hur solvärme och lagring av värme i groplager av samma typ som byggts i Danmark kan förändra energiförsörjningen i svenska fjärrvärmenät, från att elda biobränslen till att använda solvärme och restvärde. De groplager som byggs i Danmark har lyckats nå en kostnad under 5 kr per kWh för värmelagring. Det kan jämföras med batterier för att lagra el som kostar 2000 kr/kWh lagrad energi.

– Detta är första steget till en storskalig utrullning av solvärme i de svenska fjärrvärmenäten, och det är roligt att det kommer till stånd så snabbt efter Energimyndighetens visat på solvärmens stora potential i Sverige, säger Joakim Byström, vd på Absolicon.

Annons

I rapporten ”Solvärme i Sverige” visade Energimyndigheten nyligen att det i Sverige är lönsamt att ersätta hälften av eldandet av flis och pellets med solvärme och säsongslager vid gynnsamma förhållanden. Det innebär att 11 TWh eller 10 miljoner kubikmeter skogsbränslen inte behöver eldas upp för att ge värme i svenska bostäder, utan värmen kan i stället i huvudsak komma från solen och spillvärme.

Projektet kommer utvärdera kostnadseffektiviteten för solvärme och groplager genom fallstudier för tre fjärrvärmenät, och sedan dra generella slutsatser för hela Sverige. Projektet ska också resultera i en lista av vilka av de fjärrvärmenät i Sverige där de geologiska förutsättningar för stora groplager är lämpliga samt hur mycket solfångare av olika typer som behövs.

Det långsiktiga målet är att introducera storskalig värmelagring i svenska fjärrvärmenät och att öka kunskapen kring hur storskalig solvärmeteknik tillsammans med termiska säsongslager kan bidra till minskad beroende av eldandet av bränslen.

[aas_zone zone_id="20603"]
[aas_zone zone_id="20031"]

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.