Single source of truth är byggindustrins gyllene möjlighet

Nicholas Klokholm. Foto: Lasse Gammeljord

Single source of truth är byggindustrins gyllene möjlighet

ANNONS
[aas_zone zone_id="20304"]

Annons
[aas_zone zone_id="10948"]
Annons

Svenska byggprojekt rymmer otroligt mycket data och byggbranschen har äntligen kommit igång med arbetet att nyttiggöra denna. Samtidigt är det långt kvar till den punkt där byggföretagen använder data på ett sätt som verkligen optimerar effektiviteten och kvaliteten i det som byggs. De som satsar på detta kommer stå som vinnare inom bara några år. Det menar Nicholas Klokholm, Construction Specialist, på Autodesk Construction Solutions.

En sak är tydlig. I byggprojekt är själva arbetsflödet centralt för att bygga rätt och bygga lönsamt. Det handlar om samtliga delar, designfasen, planeringsfasen, byggfasen,  överlämning och drift. I alla dessa faser är det optimala att samtliga deltagande aktörer kan dela kvalitetssäkrad data, och detta i realtid.

För byggprocessen är känslig för störningar. Om projektet försenats i en fas så leder det till en mängd propagerande återverkningar i systemet. Beställda fönster kanske inte kan monteras vid den tidpunkt som det var tänkt leder till att olika resurser måste tas i anspråk. De måste kanske flyttas, lagras och skyddas från väder, vandalism eller stöld. Kostnaderna växer snabbt vid små förändringar och detta ofta helt i onödan.

Det som krävs är en snabbare och mer korrekt samordning mellan dem som bygger. Något som i sin tur krävs dels data, dels robusta granskningsfunktioner, dels en plattform som alla kan arbeta på oavsett var de befinner sig. Att detta måste handla om en molnplattform behöver knappt sägas idag. Bara den tekniken gör det möjligt att ge en så kallad single source of truth, SSOT, en term som avser att all kritisk data som används finns samlad på ett enda ställe.

Att utgå från en korrekt datakälla ger snabbt mätbara resultat i projekten. På Autodesk har vi kunnat uppmäta upp till 13 timmars besparing av arbete i projekt, till följd av minskat onödigt administrativt arbete, samt en ökad effektivitet på 27%.

Annons

Inom byggbranschen är kvalitet och lönsamheten alltid viktig, men också att attrahera och behålla de bästa medarbetarna. I en undersökning som vi gjort var 62 % av företagsledarna oroliga för att de inte skulle hitta rätt medarbetare till sin verksamhet. Under pandemin har vi fått se massiva förflyttningar av talanger mellan såväl företag som branscher. Den som vet sitt värde stannar inte på en arbetsplats länge om förutsättningarna är för dåliga för dem att kunna göra ett bra jobb. Genom att satsa på datadrivna processer kan branschen både behålla befintlig kompetens och locka till sig ny som kanske annars inte hade valt att göra karriär inom byggindustrin.

Ytterligare ett skäl till att byggbranschen bör öka takten i arbetet med att använda data effektivt i projekten är såklart klimatkrisen. Svinnet och ineffektiviteten i byggprojekten drabbar inte bara byggare och slutkund, även nettoutsläppen blir högre än de skulle behöva vara.

Med en gemensam plattform för datadelning är fältet öppet för innovation och nya aktörer som kan koppla på sina lösningar. I praktiken finns inga begränsningar när det gäller hur många lösningar som kan integreras mot molnplattformen, vilket gör att konkurrensen mellan dessa nya lösningar också blir effektiv.

De företag som satsar helhjärtat på att arbeta datadrivet med en single source of truth i sina byggprojekt är jag övertygad om kommer att stå som vinnare i branschen inom bara några år.

Nicholas Klokholm,
Construction Specialist, Autodesk Construction Solutions

[aas_zone zone_id="20603"]
[aas_zone zone_id="20031"]

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.