Färdplan 2045: “Fossilfrihet och lönsamhet går hand i hand”

Färdplan 2045: “Fossilfrihet och lönsamhet går hand i hand”

ANNONS
[aas_zone zone_id="20304"]

Annons
[aas_zone zone_id="10948"]
Annons

Bygg- och anläggningssektorn lägger i dag fram en uppgraderad färdplan med uppmaningar till regeringen och åtaganden till branschen för att öka tempot i Sveriges klimatomställning.

– När rätt förutsättningar är på plats kommer bygg- och anläggningssektorn med stolthet visa hur fossilfrihet och lönsamhet går hand i hand, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.

I den uppgraderade färdplanen preciserar bygg- och anläggningssektorn 14 politiska förslag som behöver genomföras för att sektorn ska klara målet om nettonoll-utsläpp av växthusgaser 2045.

Omställningen sker nu

– Det är nu omställningen sker. Därför måste stat, regioner och kommuner bidra ännu mer till att stötta sektorns klimatomställning, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

Bygg- och anläggningssektorn vill bland annat se gränsvärden för klimatpåverkan från nya byggnader och utökade krav på att deklarera klimatpåverkan ur hela livscykelperspektivet, ändrade regelverk för en effektivare användning av befintligt bestånd så att exempelvis fler kontorslokaler kan omvandlas till lägenheter samt att höga klimatambitioner är en beslutsfaktor vid offentliga investeringar.

– Tiden är mogen att skala upp alla lyckade pilotprojekt så att en halvering av utsläppen vid nybyggnation, renovering och underhåll blir det nya normala. Det är mycket glädjande att bygg- och anläggningssektorn visar att de är redo redan idag, säger Svante Axelsson, nationell samordnare på Fossilfritt Sverige.

Färdplan tas fram i samarbete

Färdplan för fossilfri konkurrenskraft inom bygg- och anläggningssektorn togs fram 2018. Byggföretagen samordnar färdplansarbetet tillsammans med Byggherrarna, Byggmaterialindustrierna, Fastighetsägarna, Innovationsföretagen, Installatörsföretagen, Sveriges Allmännytta och Trafikverket.

Målen för att nå en klimatneutral värdekedja i bygg- och anläggningssektorn är:

2025:

Utsläppen av växthusgaser visar en tydligt minskande trend.

2030:

50 procent minskade utsläpp av växthusgaser.

2040:

75 procent minskade utsläpp av växthusgaser.

2045:

Nettonollutsläpp av växthusgaser.

Sponsrat innehåll från Rockwool
[aas_zone zone_id="20603"]
[aas_zone zone_id="20031"]

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.