Byggkris spiller över på installationsbranschen – men ljusning finns

Kvinnlig elektriker jobbar vid elskåp

Byggkris spiller över på installationsbranschen – men ljusning finns

ANNONS
[aas_zone zone_id="20304"]

Annons
[aas_zone zone_id="10948"]
Annons

Den totala installationsvolymen minskade med 10 procent under 2023 och kommer att fortsätta minska något under 2024, det visar Installatörsföretagens senaste konjunkturrapport Marknadsläget.

Det halverade bostadsbyggandet får effekter på installationsbranschen och många företag skiftar nu fokus från nybyggnation till andra verksamhetsområden. Samtidigt visar rapporten att de norrländska industrisatsningarna innebär en mer positiv utveckling för branschen i norr.

Insatser för att hålla hjulen rullande

Installationsbranschen har drabbats hårt av byggkrisen, ökade materialpriser och lågkonjunktur. Bostadsbyggandet har mer än halverats under det senaste året och investeringarna i privata och offentliga lokaler har gått ner med 12 procent. Den negativa utvecklingen för husbyggandet fortsätter sannolikt under 2024, vilket innebär att installationsvolymerna påverkas negativt och kommer att sjunka något under detta år.

– Nu är det viktigare än någonsin att hålla hjulen rullande för att inte förlora erfaren kompetens. Men för att klara det krävs politiska åtgärder och stimulanser. Arbetskraft som vanligtvis bygger nytt borde nu i stället användas till att renovera och energieffektivisera eftersatta fastigheter, ett behov som är stort och växer i och med nya krav från EU, säger Ola Månsson, vd, Installatörsföretagen.

Energibranschen fortfarande stark

Rapporten visar att den totala installationsvolymen minskade med 10 procent under 2023, vilket var något sämre än vad prognosen indikerade. Även 2024 kommer det ske en nedgång med 2 procent. När entreprenadmarknaden krymper flyttar många installationsföretag blicken mot projekt inom till exempel energieffektivisering samt inom service och underhåll, där efterfrågan fortfarande är stark.

– Trots ett tufft konjunkturläge menar de flesta vi intervjuat att servicemarknaden är relativt opåverkad. Visserligen anser 6 av 10 fastighetsföretag att underhållsplanen blir påverkad, men bara 20 procent kommer att tvingas skjuta fram viktiga underhållsåtgärder till följd av ett ökat kostnadsläge, säger Erik Karlsson på Installatörsföretagen.

Norrland uppstickare

Norrland sticker ut i förhållande till andra delar av landet under 2024. I norr väntas en återhämtning med 5 procent under året, med industrins investeringar som draglok. I övriga delar av landet går installationsvolymen ner. För en positiv utveckling av branschen som helhet krävs politiska stimulanser menar Installatörsföretagens vd, Ola Månsson.

– Vi vill att regeringen sjösätter ett stort renoveringspaket för AB Sverige. I det ingår att permanentera det tillfälligt utvidgade rotavdraget och en stor satsning på energieffektivisering med bland annat ett återinförande av energieffektiviseringsstöd för flerbostadshus, säger han.

 

Sponsrat innehåll från Fristads
[aas_zone zone_id="20603"]
[aas_zone zone_id="20031"]

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.