• lördag , 25 maj 2024


Prioritera energieffektivisering först

Prioritera energieffektivisering först

ANNONS
[aas_zone zone_id="20304"]

Annons
[aas_zone zone_id="10948"]

Att minska värmeförlusterna genom att isolera. Det är det första och viktigaste steget för att skapa energieffektiva byggnader. Isolering är ofta det mest kostnadseffektiva sättet att öka energieffektiviteten och sänka energikostnaderna. Bättre isolering förbättrar också inomhuskomforten genom att stänga ute buller och hålla rumstemperaturen på önskad nivå. Att minska värmeförlusterna först gör också att kommande åtgärder, som t ex värmepump eller solcellsanläggning, kan dimensioneras på ett så effektivt sätt som möjligt.

I Sverige finns cirka 2 miljoner småhus. Förvånansvärt många av dessa, ca 800 000, är inte energieffektiva vilket betyder att det går åt stora mängder energi och pengar för att värma och kyla dem. Om man i stället renoverade dessa byggnader och förbättrade deras isolering skulle både de boende och samhället spara stora mängder energi och pengar samtidigt som koldioxidutsläppen skulle minska. En effektivare energianvändning gynnar såväl privata aktörer som fastighetsägare och boende som samhället i stort. Enligt studien Grön Logik uppskattas det samhällsekonomiska värdet av energieffektivisering av svenska byggnader till svindlande 866 miljarder fram till 2045.

Renoveringstakten behöver fördubblas

EU har slagit fast att unionen skall vara klimatneutral till år 2050. Ungefär 85% av vårt nuvarande bostadsbestånd inom EU beräknas stå kvar år 2050. En stor del av dessa bostäder är inte energieffektiva. Samtidigt är renoveringstakten skrämmande låg, ungefär 1% per år, något som rimmar dåligt med EU:s mål och satsningen på renoveringsvågen, Green Deal. Helt krasst skulle vi behöva fördubbla och sedan bibehålla renoveringstakten för att kunna nå målen i klimatpaketet Fit for 55.

Motståndskraftig mot både brand, kyla och fukt

När du tagit beslutet att isolera är det också viktigt vilket isolermaterial du väljer. PAROC Stenull är ett utmärkt materialval för att skapa hållbara, bekväma, säkra och sunda bostäder och arbetsmiljöer både när det gäller nyproduktion och renovering. Genom att tilläggsisolera minskar energibehovet i fastigheten både här och nu, och på sikt. Stenullen hjälper inte bara till att göra ditt hus mer energieffektivt, den reducerar utsläpp av CO2, står emot brand och fukt samt förbättrar inomhusklimatet.

Klicka på länken för att läsa mer om hur du kan energieffektivisera med PAROC Stenullsisolering.

Så kan du minska energibehovet permanent

[aas_zone zone_id="20603"]
[aas_zone zone_id="20031"]

Relaterade artiklar

[the_ad_placement id="bottom-panorama-banner-nr-03"]
[the_ad_placement id="shortcode"]
Paroc AB