• lördag , 25 maj 2024


Tilläggsisolering minskar energibehovet permanent

Minskad energianvändning i befintliga byggnader är en långsiktig lösning och samtidigt en snabb väg framåt för att uppnå klimatmålen.

Tilläggsisolering minskar energibehovet permanent

ANNONS
[aas_zone zone_id="20304"]

Annons
[aas_zone zone_id="10948"]

Dagens byggnader skall leva upp till stora förväntningar. Tilltalande och funktionell arkitektur är en del; ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet en annan. Men också en fastighetskalkyl som håller måttet. Med dagens skyhöga energipriser sätts fokus på energibehovet.

Det är avgörande att se över energiförbrukningen och tänka framåt. En investering i isolering börjar spara energi direkt, samtidigt är återbetalningstiden kortare än någonsin. PAROC Stenull är en naturligt hållbar isolering som ger byggnaden både brandskydd och energieffektivitet i samma produkt. Nu är våren här men det kommer en vinter nästa år också. Därför behövs permanenta åtgärder för att minska energibehovet även på sikt!

Renoveringstakten är alltför låg

EU har slagit fast att unionen skall vara klimatneutral till år 2050. Ungefär 90% av vårt nuvarande bostadsbestånd inom EU beräknas stå kvar år 2050. 75% av dessa bostäder är inte energieffektiva. Samtidigt är renoveringstakten skrämmande låg, ungefär 1% per år*, något som rimmar dåligt med EU:s mål och satsningen på renoveringsvågen, Green Deal.

Energieffektivisering av byggnader är avgörande för att uppnå klimatmålen. Isolering spelar en viktig roll här, oavsett om det gäller nybyggnation eller renovering. Med dagens skyhöga energipriser betalar sig en investering i isolering snabbare än någonsin.

 

Renoveringstakten i EU är skrämmande låg, ungefär 1% per år, något som rimmar dåligt med EU:s mål och satsningen på renoveringsvågen, Green Deal. Tanken är att renoveringsvågen skall leda till ett stort antal gröna jobb, arbetstillfällen som blir en stor hjälp till återhämtning efter coronakrisen.

Optimera energianvändningen med ett medvetet materialval

Minskad energianvändning är en viktig utgångspunkt i EU:s renoveringsvåg Green Deal, där principen ”Energy Efficiency First” är central: I första hand ska behovet av el och värme minska. Därefter väljs en förnybar energikälla för resterande energibehov. En effektivare energianvändning gynnar såväl privata aktörer som fastighetsägare och boende som samhället i stort. Att energirenovera och tilläggsisolera en fastighet har många fördelar. Bland annat minskar kostnader för el eller värme, utsläpp av koldioxid, för med sig bättre inomhusklimat och hälsovinster samt minskar behovet av utbyggnad av ny energiproduktion. Vilket isolermaterial du väljer är avgörande för att skapa hållbara, bekväma, säkra och sunda bostäder och arbetsmiljöer både när det gäller nyproduktion och renovering.

Enfamiljshus, flerbostadshus och lokaler och dess brukare står idag för 40% av Sveriges totala energianvändning. Många av dem har ett stort renoveringsbehov och isolering spelar här en viktig roll.

Naturligt hållbar, brandsäker och energieffektiv stenull

PAROC Stenull är ett utmärkt materialval när du skall renovera eller tilläggsisolera din byggnad. Stenullen hjälper till att göra ditt hus mer energieffektivt, reducerar utsläpp av CO2, skyddar mot brand och fukt samt förbättrar inomhusklimatet. PAROC Stenullsisolering finns i en rad olika format och utföranden, klicka på länken för att läsa mer.

*Energimyndigheten.

Så kan du minska energibehovet permanent

[aas_zone zone_id="20603"]
[aas_zone zone_id="20031"]

Relaterade artiklar

[the_ad_placement id="bottom-panorama-banner-nr-03"]
[the_ad_placement id="shortcode"]
Paroc AB