• lördag , 25 maj 2024


Isolering minskar energibehovet – här och nu, och på sikt

Isolering minskar energibehovet – här och nu, och på sikt

ANNONS
[aas_zone zone_id="20304"]

Annons
[aas_zone zone_id="10948"]

Den bästa energin, både billigaste och mest hållbara, är den som inte används. Byggnader, och vi som vistas i dem, står för mer än en tredjedel av den totala energianvändningen inom EU. Hur kan vi då minska energiförbrukningen? Svaret är enkelt: Genom isolering.

Genom att förbättra byggnaders energieffektivitet minskar energibehovet, även på sikt. PAROC Stenull är en naturligt hållbar isolering som ger byggnaden både brandskydd och energieffektivitet i samma produkt.

Minskad energianvändning i befintliga byggnader är en snabb väg framåt för att uppnå klimatmålen.

Renoveringstakten är alltför låg

EU har slagit fast att unionen skall vara klimatneutral till år 2050. Ungefär 90% av vårt nuvarande bostadsbestånd inom EU beräknas stå kvar år 2050. 75% av dessa bostäder är inte energieffektiva. Samtidigt är renoveringstakten skrämmande låg, ungefär 1% per år*, något som rimmar dåligt med EU:s mål och satsningen på renoveringsvågen, Green Deal.

Energieffektivisering av byggnader är avgörande för att uppnå klimatmålen. Isolering spelar en viktig roll här, oavsett om det gäller nybyggnation eller renovering. Med dagens skyhöga energipriser betalar sig en investering i isolering snabbare än någonsin.

Optimera energianvändningen

Minskad energianvändning är en viktig utgångspunkt i EU:s renoveringsvåg Green Deal, där principen ”Energy Efficiency First” är central: I första hand ska behovet av el och värme minska. Därefter väljs en förnybar energikälla för resterande energibehov. En effektivare energianvändning gynnar såväl privata aktörer som fastighetsägare och boende som samhället i stort. Energieffektiviserande åtgärder minskar bland annat kostnader för el eller värme, utsläpp av koldioxid, för med sig bättre inomhusklimat och hälsovinster samt minskar behovet av utbyggnad av ny energiproduktion.

EU:s renoveringsvåg Green Deal fokuserar på renovering av befintliga byggnader. Den skall leda till ett stort antal gröna jobb, arbetstillfällen som blir en stor hjälp till återhämtning efter coronakrisen.

Gör ett medvetet materialval

Att energirenovera och tilläggsisolera en fastighet har många fördelar. Förutom att värdet på fastigheten ökar, sänker du också både energianvändningen och driftskostnaderna. Inomhuskomforten ökar och utsläppen av CO2 minskar. Vilket isolermaterial du väljer är avgörande för att skapa hållbara, bekväma, säkra och sunda bostäder och arbetsmiljöer både när det gäller nyproduktion och renovering.

Naturligt hållbar, brandsäker och energieffektiv stenull

PAROC Stenull är ett utmärkt materialval när du skall renovera eller tilläggsisolera din byggnad. Stenullen hjälper till att göra ditt hus mer energieffektivt, reducerar utsläpp av CO2, skyddar mot brand och fukt samt förbättrar inomhusklimatet. PAROC Stenullsisolering finns i en rad olika format och utföranden. PAROC eXtra och PAROC Klimatskivan är exempel på trotjänare som hjälpt många fastighetsägare tilläggsisolera under årens lopp. Nyheten PAROC Natura Lana är koldioxidneutral och ett extra bra val för klimatet.

Enfamiljshus, flerbostadshus och lokaler och dess brukare står idag för en tredjedel Sveriges totala energianvändning. Många av dem har ett stort renoveringsbehov och eldar i dag för kråkorna.

Så kan du optimera energianvändningen genom att isolera

*Energimyndigheten.  **boverket.se

 

[aas_zone zone_id="20603"]
[aas_zone zone_id="20031"]

Relaterade artiklar

[the_ad_placement id="bottom-panorama-banner-nr-03"]
[the_ad_placement id="shortcode"]
Paroc AB