• tisdag , 25 juni 2024


Kommer du ihåg Kyoto-pyramiden?

Kommer du ihåg Kyoto-pyramiden?

ANNONS
[aas_zone zone_id="20304"]

Annons
[aas_zone zone_id="10948"]

Att minska värmeförlusterna. Det är Kyotopyramidens* första och viktigaste steg för att skapa energieffektiva byggnader. Isolering är ofta det mest kostnadseffektiva sättet att öka energieffektiviteten och sänka energikostnaderna.

Bättre isolering höjer dessutom komforten för de boende genom att stänga ute buller och hålla rumstemperaturen på önskad nivå. Att minska värmeförlusterna först gör också att kommande åtgärder kan dimensioneras på ett så effektivt sätt som möjligt.

Förvånansvärt många byggnader i Europa är inte energieffektiva vilket betyder att det går åt stora mängder energi och pengar för att värma och kyla dessa. Om man i stället renoverade dessa byggnader och förbättrade deras isolering skulle både de boende och samhället spara stora mängder energi och pengar samtidigt som koldioxidutsläppen skulle minska.

Renoveringstakten är alltför låg

EU har slagit fast att unionen skall vara klimatneutral till år 2050. Ungefär 85% av vårt nuvarande bostadsbestånd inom EU beräknas stå kvar år 2050. 75% av dessa bostäder är inte energieffektiva. Samtidigt är renoveringstakten skrämmande låg, ungefär 1% per år*, något som rimmar dåligt med EU:s mål och satsningen på renoveringsvågen, Green Deal.

Energieffektivisering av byggnader är avgörande för att uppnå klimatmålen. Isolering spelar en viktig roll här, oavsett om det gäller nybyggnation eller renovering. Med dagens energipriser betalar sig en investering i isolering snabbare än någonsin.

Optimera energianvändningen med ett medvetet materialval

Minskad energianvändning är en viktig utgångspunkt i EU:s renoveringsvåg Green Deal, där principen ”Energy Efficiency First” är central: I första hand ska behovet av el och värme minska. Därefter väljs en förnybar energikälla för resterande energibehov. En effektivare energianvändning gynnar såväl privata aktörer som fastighetsägare och boende som samhället i stort. Att energirenovera och tilläggsisolera en fastighet har många fördelar. Bland annat minskar kostnader för el eller värme, utsläpp av koldioxid, för med sig bättre inomhusklimat och hälsovinster samt minskar behovet av utbyggnad av ny energiproduktion. Vilket isolermaterial du väljer är avgörande för att skapa hållbara, bekväma, säkra och sunda bostäder och arbetsmiljöer både när det gäller nyproduktion och renovering.

Motståndskraftig mot både brand, kyla och fukt

PAROC Stenull är ett utmärkt materialval när du skall renovera eller tilläggsisolera din byggnad. Genom att tilläggsisolera minskar energibehovet både här och nu, och på sikt. Stenullen hjälper inte bara till att göra ditt hus mer energieffektivt den reducerar utsläpp av CO2, står emot brand och fukt samt förbättrar inomhusklimatet. PAROC Stenullsisolering finns i en rad olika format och utföranden, klicka på länken för att läsa mer.

*Energimyndigheten.

[aas_zone zone_id="20603"]
[aas_zone zone_id="20031"]

Relaterade artiklar

[the_ad_placement id="bottom-panorama-banner-nr-03"]
[the_ad_placement id="shortcode"]
Paroc AB