• tisdag , 23 april 2024


Sluta elda för kråkorna!

Sluta elda för kråkorna!

ANNONS
[aas_zone zone_id="20304"]

Annons
[aas_zone zone_id="10948"]

Svenska byggnader och dess brukare står för en tredjedel av Sveriges totala energianvändning. Många av dem har ett stort renoveringsbehov och eldar nu för kråkorna. Det snabbaste och mest varaktiga sättet att sänka energipriserna att minska energianvändningen. Det görs långsiktigt genom att energirenovera och tilläggsisolera våra bostäder och fastigheter. Tilläggsisolering blir på så sätt en lönsam affär, både för samhället och för den enskilde.

Optimera energianvändningen

Minskad energianvändning bör alltid vara första steget för att optimera och effektivisera förbrukningen. En effektivare energianvändning gynnar såväl privata aktörer som fastighetsägare och boende som samhället i stort. Energieffektiviserande åtgärder minskar inte bara kostnader för el eller värme, de minskar också utsläpp av koldioxid, för med sig bättre inomhusklimat och hälsovinster samt minskar behovet av utbyggnad av ny energiproduktion.

Enorm besparingspotential

Energieffektivisering av befintliga byggnader är en viktig del i att uppnå klimatmålen och byggnadssektorn måste öka takten. EU skall vara klimatneutralt år 2050. Majoriteten av de hus som vi kommer att bo i år 2050 är redan byggda och många av dessa har en alltför hög energianvändning vilket ger en stor potential till att minska såväl elkostnader som miljöbelastning genom långsiktiga energieffektiviserande åtgärder.

Rapporterna* Grön Logik och Åtgärdskostnader tilläggsisolering visar att energiförlusterna genom väggar och tak halveras i små- och flerbostadshus när fasader och vindar får en till två decimeters extra isolering. När en byggnad väl tilläggsisolerats minskar energianvändningen under hela dess återstående livslängd. Det finns därmed en hisnande besparingspotential i energieffektiviserande insatser i byggnader, med multipla nyttor för såväl privata aktörer som fastighetsägare och boende som samhället i stort.

Gör ett medvetet materialval för brandsäkerheten

De ökade isolertjocklekar som energirenovering innebär kan drastiskt öka brandbelastningen i en konstruktion och därmed äventyra brandsäkerheten om isoleringen helt eller delvis utgörs av ett brännbart material. Brandsäker PAROC Stenull är därför ett utmärkt materialval när du skall renovera eller tilläggsisolera din byggnad. Stenullen hjälper till att göra ditt hus mer energieffektivt, reducerar utsläpp av CO2, skyddar mot både brand och fukt samt förbättrar inomhusklimatet.

* Rapportfamiljen ”Grön Logik” har författats av Agneta Persson, Erik Gråd och Saga Ekelin på Anthesis utifrån ett uppdrag från Energieffektiviseringsföretagen, Fastighetsägarna Sverige, Innovationsföretagen, Installatörsföretagen och Svensk Ventilation på initiativ av Swedisol. Dessa finns att läsa i sin helhet på swedisol.se.

LÄNKAR:

Energieffektivisera och minska energiräkningen

[aas_zone zone_id="20603"]
[aas_zone zone_id="20031"]

Relaterade artiklar

[the_ad_placement id="bottom-panorama-banner-nr-03"]
[the_ad_placement id="shortcode"]
Paroc AB