Social hållbarhet i fokus: Sju steg som varje byggföretag bör ta

Social hållbarhet i fokus: Sju steg som varje byggföretag bör ta

ANNONS
[aas_zone zone_id="20304"]

Annons
[aas_zone zone_id="10948"]
Annons

Fördelarna med socialt värde är långtgående, från att minska miljöpåverkan till att förbättra sammanhållningen i samhället. Men hur kan byggbranschen bli mer socialt medveten – och varför är det viktigt?

Samhällsbyggnadsbranschens sociala påverkan är enormt betydelsefull. Alla aktörer inom byggsektorn måste ta sitt ansvar gentemot lokalsamhället på allvar och utvärdera sin affärspraxis och påverkan, ta hänsyn till samhällena de påverkar och bygga in även sociala värden i sina strategier.

All stadsutveckling har en enorm potential att driva positiv social förändring. För att maximera de sociala resultaten behöver byggbranschen en tydlig vision och strategi som omfattar principer för socialt värde i alla skeden av projektets livscykel.

På global nivå syftar FN:s mål för hållbar utveckling (SDG) till att utrota fattigdom och skydda planeten genom att skapa en miljö där alla kan trivas och blomstra tillsammans. Även om dessa mål är erkända som internationella mål, sätter enskilda länder upp sina egna mål och sociala resultat att arbeta mot.

Nytt fokus på socialt värde
Till exempel har den brittiska regeringen lanserat en modell för socialt värde samt beslutat att alla offentliga kontrakt ska ha en viktning på tio procent för att leverera socialt värde. Detta innebär att socialt värde nu är en konkurrensfördel, såväl som ett krav, när man lämnar anbud på offentligt arbete.

I Sverige finns det än så länge inga krav på att social hållbarhet ska ingå som grund i offentliga upphandlingar, men det finns ändå initiativ från enskilda aktörer som Sveafastigheters IRIS+, Skandia Fastigheters Collective Impact och Urban Labs, en forskargrupp knuten till Uppsala Universitet, som har fått i uppdrag att följa och effektutvärdera det sociala arbetet som bedrivs i fastighetsägarföreningen kring Gottsunda Centrum.

Socialt värde kräver ett långsiktigt engagemang. Vi ser dock att små åtgärder räcker långt och det finns några enkla sätt att effektivt integrera socialt värde i en verksamhet:

1. Skapa socialt värde i alla skeden
Fokusera på att införliva dina principer för socialt värde från början till slut i ditt projekt. För större jobb kan du överväga att ta fram en skräddarsydd strategi för socialt värde med tydliga riktlinjer och förväntningar som hjälper alla att hålla sig på rätt spår.

2. Samla in korrekta och inkluderande uppgifter
Att samla in rätt data är avgörande när du definierar dina sociala resultat och vad du vill uppnå. Bra data kan höja det sociala värdet genom att förstå lokala samhällen och deras behov. På så sätt kan ni gå från att bara leverera resultat till att bli mer strategiska när det gäller vad ni vill uppnå.

Det behövs en större betoning på vikten av inkluderande data. Data hämtas ofta från dem som har de mest högröstade, men det finns grupper av människor som marginaliseras från dessa datauppsättningar. Data är mycket användbara, men de måste vara mer inkluderande.

3. Involvera närsamhället
Tidigt samhällsengagemang ger skräddarsydda sociala resultat. Detta hjälper dig att mäta vad människor förväntar sig och vad som är möjligt att uppnå. Lokala välgörenhetsorganisationer och sociala företag kan också vägleda dig om vad som är viktigt för samhället – och vilka faktorer du bör bygga in i din strategi. Kom ihåg att involvera människor före, under och efter projektet för att hjälpa dig att forma resultatet och hantera deras förväntningar.

4. Engagera alla som är delaktiga
När du har definierat dina mål för socialt värde ska du ta med hela projektteamet – från designers och projektledare till entreprenörer och back office-medarbetare. Be om deras synpunkter, få deras feedback och håll dem involverade.

5. Var tydlig med målen
Se till att alla förstår företagets mål för socialt värde och deras roll för att uppnå dem. Kommunicera tidigt och ofta.

6. Berätta om era framsteg
Berätta om alla goda resultat som ni har uppnått när det gäller socialt värde, inklusive vad som fungerade och varför.

7. Var transparent
Om du vill säkerställa att alla medarbetare och intressenter engagerar sig i strategin för social hållbarhet måste du vara transparent från början och tydligt kommunicera vad ni gör och vad som komma skall i framtiden.

För att maximera det sociala värde du levererar måste du dock prioritera det från början – från projektval till upphandling, design till konstruktion och hela vägen till drift.

Att anamma social hållbarhet i byggbranschen är en självklarhet. Genom att göra det skapar vi ett bestående värde som kommer att märkas under många år framöver, förbättra våra samhällen, skydda miljön och stärka företagens anseende. Det stärker även bilden av vår bransch och att den förblir en attraktiv sektor att arbeta i.

Nicholas Klokholm
Autodesk Construction Solutions

Sponsrat innehåll från Fristads
[aas_zone zone_id="20603"]
[aas_zone zone_id="20031"]

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.