Digitalisering

Digital tjänst hjälper fastighetsägare med klimatanpassning

Digital tjänst hjälper fastighetsägare med klimatanpassning

Sweco lanserar ett digitalt verktyg som hjälper små och medelstora fastighetsägare att identifiera åtgärdsområden för att klimatanpassa och minimera risker för fastigheter. Följderna av klimatförändringarna, i form av skyfall, översvämningar och värmeböljor, blir alltmer påtagliga för fastighetsägare. Tillsammans med kraftigt stigande ...

Läs mer