“Bättre lag behövs för bättre luft”

“Bättre lag behövs för bättre luft”

ANNONS

Annons

Den tekniska utvecklingen har gått framåt, men lagstiftningen för OVK är i princip oförändrad och behöver moderniseras för att god inomhusluft ska säkerställas. Det skriver Ola Månsson, Installatörsföretagen, Britta Permats, Svensk Ventilation och Maritha Sedvallsson, Astma- och Allergiförbundet en debattartikel i Altinget.

Lagen om obligatorisk ventilationskontroll (OVK) har funnits i Sverige sedan 1991 och syftet med kontrollen är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemet fungerar. Trots lagens intentioner har tillsynen av lokaler och flerbostadshus under många år varit bristfällig och enligt debattörerna blir problemen mer akuta nu när många klassrum, till följd av ökade elevkullar, är underdimensionerade och trångboddheten i flerbostadshus ökar i bostadsbristens spår.

-Den tekniska utvecklingen har gått kraftigt framåt, men lagstiftningen för OVK är i princip oförändrad och behöver moderniseras för att god inomhusluft ska säkerställas, skriver de och hänvisar till den nya rapport om OVK som forskningsinstitutet Research Institute of Sweden (RISE) har tagit fram och som bekräftar bilden.

Som ett första steg i att förbättra situationen uppmanar de nu bostadsminister  Peter Eriksson att modernisera lagstiftningen och ger tre, särskilt prioriterade förslag från RISE:s rapport:

  • Innemiljön och brukande av lokalen behöver inkluderas bättre i OVK:n. En godkänd OVK är med nuvarande lagstiftning inte någon garanti för att innemiljön är tillfredsställande. Det beror på att kontrollen fokuserar på de krav som gällde när fastighetens ventilationssystem togs i drift och inte vad fastigheten idag faktiskt används till.Exempel på detta är skolor där fler elever vistas i klassrummen än vad de är anpassade för. En översyn av gällande lagstiftning behövs också för tydliga och enhetliga regler när det gäller avstängning av ventilation för energihushållning i skollokaler – ett minsta grundflöde bör alltid finnas.
  • En avgift för handläggning av OVK-ärenden behöver införas. I dagsläget får inte kommunerna ta ut en avgift för tillsynen, vilket har betytt att ärenden har prioriterats ned och att uppföljningen av OVK:n från kommunen ofta är otillräcklig. En enhetlig avgift i landet skulle förbättra tillsynen och skapa incitament för att kraven på godkänd/utförd OVK efterlevs.
  • Ett enhetligt elektroniskt protokoll för OVK. I dag finns inget nationellt system för OVK-protokoll, utan varje kommun ansvarar för sina. Ett enhetligt elektroniskt system skulle skapa enkelhet, likhet över landet och större tydlighet. Dessutom skulle såväl nationell tillsyn som statistiksammanställning för myndigheter och forskare underlättas.

På bilden:  Britta Permats, Ola Månsson och Maritha Sedvallsson
Foto: Svensk Ventilation, Installatörsföretagen, Astma och Allergiförbundet

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.