Ikano Bostad investerar i Hagsätra – nytt ventilationssystem ska spara energi

Ikano Bostad investerar i Hagsätra – nytt ventilationssystem ska spara energi

IKANO Bostad AB startar ett nytt projekt för en del av bolagets fastigheter i Hagsätra. Under perioden 2018-2020 skall 15 fastigheter i stadsdelen förses med system för återvinning av energi ur frånluftsventilationen.

Projektet innefattar frånluftsåtervinning från ca 730 lägenheter vilket motsvarar ett totalt ventilationsflöde om ca 26 000 l/s. När samtliga fastigheter försetts med återvinningssystem kommer fjärrvärmeförbrukningen att minska med ca 2 700 MWh/år, vilket ger en besparing om 37% på nuvarande fjärrvärmeförbrukning, uppger ENSTAR AB som kommer att vara totalentreprenör för projektgenomförandet. Besparingen väntas generera ett minskat koldioxidutsläpp om ca 130 ton/år inklusive tillkommande elförbrukning, vilket motsvarar ett årligt utsläpp från ca 100 normalstora villor.

Att kunna gå ett steg längre och sänka vår energianvändning samtidigt som vi genomför underhåll på våra fastigheter ser vi som en stor fördel, säger Erik Ollman på IKANO Bostad AB.

IKANO Bostad AB har ett flertal fastigheter i Hagsätra, bland annat Långskylen 4 på Glanshammarsgatan. Foto: IKANO Bostad

Annons
Annons

Relaterade artiklar

Leave A Comment