Ventilation

Hälsosamt inneklimat

Hälsosamt inneklimat

Representanter från ventilationsbranschen vill se ett större fokus på hälsoaspekterna av ett väl fungerande inneklimat och inomhusluft. Nittio procent av vår tid vistas vi i olika inomhusmiljöer. Hur inneklimatet och luftkvaliteten är har med andra ord stor betydelse för vår ...

Läs mer