Inomhusluften ska förbättras när Hedvig Eleonora skola renoveras

Inomhusluften ska förbättras när Hedvig Eleonora skola renoveras

Hedvig Eleonora skola på Östermalm i Stockholm har för dålig luft. Nu ska grundskolan rustas upp med både ny ventilation och utbyggnad.

Skolan har idag 468 elever i årskurserna F-6. Med detta projekt kommer 564 elever kunna gå i skolan. Det innebär att ytterligare 96 elever får möjlighet att gå i Hedvig Eleonora skola. Projektet kommer att genomföras läsåret 2019/2020. Hela om- och tillbyggnaden av Hedvig Eleonora skola planeras vara klar inför höstterminen år 2020.

Skolans befintliga kök och matsal kommer att rivas och ersättas med en ny byggnad för att få en mer funktionell lösning. I skolans befintliga lokaler kommer samtliga ytskikt att renoveras, väggarna målas om, undertaken bytas och ny belysning installeras.

Både luftkvalitet och ljudmiljö kommer att förbättras. Miljöförvaltningen har gjort nedslag på ventilationen i skolan, som är underdimensionerad för dagens verksamhet. Ny ventilation kommer därför att installeras för att klara ökade luftflöden med cirka 50 %. Bulleråtgärder görs både inne i skolan och ute på skolgården, exempelvis byts asfalten ut mot mjukare underlag och vinklade glasskärmar på fotbollsplanen förses med ljudabsorbenter. Även tillgänglighetsanpassningar kommer att göras inne och ute.

Projektet genomförs av stadens skolfastighetsbolag SISAB.

Foto: I99pema/Wikipedia

Annons
Annons

Relaterade artiklar

Leave A Comment