Minst risk för smittspridning med temperaturkontrollerad ventilation

Minst risk för smittspridning med temperaturkontrollerad ventilation

ANNONS

Annons

Ventilationen i operationssalar behöver vara både energisnål och minska risken för smitta. Nu har forskare i aerosolteknologi vid Lunds tekniska högskola (LTH)  utvärderat olika ventilationssystem i operationsmiljöer och kommit fram till att en ny typ av temperaturkontrollerad ventilation fungerar mest effektivt.

Många sjukhus runtom i Sverige renoverar eller bygger nya operationsavdelningar. Vilken ventilationstyp som väljs spelar då en stor roll för personalens arbetsmiljö, för energiförbrukningen och framför allt för renhet och hygien. Infektioner efter operationer riskerar att bli vanligare på grund av en ökad antibiotikaresistens, att människor lever längre och att fler opererar höfter, axlar och andra leder i högre åldrar, enligt forskarna i aerosolteknologi vid Designvetenskaper, LTH.

− Vi har studerat hur effektivt tre ventilationstyper minskar luftburna bakterier vid ortopediska operationer vid Helsingborgs sjukhus. Ett nytt ventilationssystem baserat på ett temperaturkontrollerat luftflöde har jämförts med mer traditionella system som använder omblandande luftdon eller laminärflödestak. Den temperaturkontrollerade ventilationen använder ett lågt luftflöde och transporterar mest effektivt bort luftburna bakterierna från hela rummet, säger Malin Alsved, doktorand i aerosolteknologi vid Designvetenskaper, LTH.

Enligt Jakob Löndahl, docent i aerosolteknologi vid Designvetenskaper, LTH är det mycket energikrävande att hålla luften i en operationsmiljö ren med hjälp av ventilation, en operationssal drar lika mycket energi som en medelstor svensk villa.

−  Därför är det viktigt att använda ett system som både är energisnålt och minskar risken för smitta – två aspekter som den temperaturkontrollerade ventilationen kombinerar jämförelsevis väl. Ventilationen skapade dessutom inget störande buller eller drag, vilket enligt en enkätstudie uppskattats av personalen, säger Jakob Löndahl.

Fakta ventilationstyper

 

Traditionell omblandande ventilation: Inflöde av ren och filtrerad luft, men utan att flödet har någon riktning.

Laminärflödestak: Har länge ansetts vara den bästa ventilationen för operationssalar och finns på de flesta sjukhus. Från mitten av taket ovanför operationsbordet kommer ett stort luftflöde med ren och filtrerad luft som är riktad neråt. Denna sorts ventilation använder väldigt höga luftflöden, och ger hög renhet kring patienten.

Temperaturkontrollerad ventilation: Ett nyligen utvecklat ventilationssystem som är installerat på flertalet sjukhus i Sverige. Ren och filtrerad luft som är 1.5° C kallare än omgivande luft kommer in i en cirkel i taket över operationsbordet. Temperaturskillnaden i rummet ger upphov till ett flöde riktat neråt mot operationsbordet och därifrån ut mot rummets ytterkanter.

Källa: Lunds tekniska högskola
Foto: iStock

Sponsrat innehåll från Bygma

ANNONS

Annons

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.