Ventilation

Hälsosamt inneklimat

Hälsosamt inneklimat

Representanter från ventilationsbranschen vill se ett större fokus på hälsoaspekterna av ett väl fungerande inneklimat och inomhusluft. Nittio procent av vår tid vistas vi i olika inomhusmiljöer. Hur inneklimatet och luftkvaliteten är har med andra ord stor betydelse för vår ...

Läs mer

Kanalsystem kan Euroventcertifieras

Kanalsystem kan Euroventcertifieras

Eurovent Certita Certification, dotterbolaget till Eurovent, förbereder ett certifieringsprogram för kanalsystem. Programmet delas upp i runda plåtkanaler, fyrkantiga plåtkanaler och plastkanaler. Certifierade kanalsystem måste klara uppställda krav gällande täthet, hållfasthet, dimensioner och temperatur, skriver branschorganisationen Svensk Ventilation. Den 29 september hålls ett ...

Läs mer