Ventilation

Vikten av ett friskt inomhusklimat

Vikten av ett friskt inomhusklimat

Ett hälsosamt inomhusklimat och ren och frisk luft stod i fokus under Svensk Ventilations föredrag på Nordbygg. Tommy Vidó tog upp hur ett torrt inomhusklimat kan påverka hälsan och vikten av rätt luftfuktighet i inomhusmiljön. Han hänvisade bland annat till forskning som visar ...

Läs mer

Bravida och KTH diskuterar FTX för miljonprogrammen

Bravida och KTH diskuterar FTX för miljonprogrammen

Den 5:e april anordnar Bravida och KTH ett gemensamt seminarium för att diskutera energieffektiv värmeåtervinning och olika lösningar som behöver utvecklas för att uppnå energimålen för miljonprogrammet. Seminariet handlar om effektiv värmeåtervinning i flerbostadshus utifrån en undersökning av värmepumparnas potential som ett ...

Läs mer

Bravida samarbetar med Raybased

Bravida samarbetar med Raybased

Bravida har tecknat ett samarbetsavtal med Raybased för energieffektiva installations- och servicetjänster. Raybased har utvecklat en trådlös plattform för fastighetsautomation vilket gör det möjligt att övervaka, styra och optimera el-, vs-, ventilation- och säkerhetsinstallationer i en fastighet. Bravida tror att ...

Läs mer

Bättre luft i skolorna

Bättre luft i skolorna

Efter flera larmrapporter om skolluften satsar nu flera kommuner på att förbättra ventilation och luftkvalitet i sina skolor. Malmö Stad tar till exempel ett helhetsgrepp i ventilationsfrågan och kommer att åtgärda ett antal skolor. Många av stadens grundskolor är över ...

Läs mer