Färre kommuner följer lagen kring ventilation i skolor

Färre kommuner följer lagen kring ventilation i skolor

ANNONS

Annons

Sju av tio kommuner genomför inte obligatorisk ventilationskontroll i samtliga skolor som lagstiftningen föreskriver, enligt en ny rapport från Svensk Ventilation.

Rapporten ”I klassrummet står luften still” bygger på en undersökning där ansvariga för tillsyn i kommunerna har fått svara på en webbenkät om arbetet med obligatorisk ventilationskontroll. Enkäten genomfördes mellan 19 mars och 11 april 2019. Sammanlagt svarade 58 procent av Sveriges kommuner på enkäten. Sju av tio kommuner genomför inte obligatorisk ventilationskontroll i samtliga skolor som lagstiftningen föreskriver. Jämfört med 2014 är det en ökning från sex av tio kommuner.

– Vi fick signaler redan för fem år sedan om brister i den grundläggande kvalitetssäkringen av inomhusluften i Sveriges skolor. Tyvärr har utvecklingen sedan dess gått åt fel håll. Risken är stor att allt fler elever och skolpersonal får leva med allvarliga konsekvenser av dålig inomhusluft, säger Britta Permats, vd på Svensk Ventilation.

Vill se enhetligt protokoll för OVK

Undersökningen visar även att en femtedel av kommunerna saknar rutiner för uppföljning.

– Det är anmärkningsvärt att utvecklingen tillåts fortgå och i vissa delar även försämras. De satsningar som har gjorts verkar inte ha haft positiv inverkan på kommunernas arbete med tillsynen. För att kommunerna ska kunna förbättra sitt arbete krävs att regeringen på allvar prioriterar frågan och genomför reformer som tydligt förenklar och förbättrar kommunernas möjligheter att utöva tillsyn, säger Britta Permats.

Branschorganisationen efterfrågar nu en rad åtgärder för att förbättra skolluften, bland annat ett nationellt enhetligt elektroniskt protokoll för OVK som man menar skulle skapa enkelhet, likhet över landet och större tydlighet. Svensk Ventilation föreslår också att det införs avgift för handläggning av OVK som skulle underlätta kommunens arbete med tillsyn.

ANNONS

Annons

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.