Få skolor som söker medel för att förbättra inomhusluften

Få skolor som söker medel för att förbättra inomhusluften

Efter flera larmrapporter om skolluften satsar nu flera kommuner på att förbättra ventilation och luftkvalitet i sina skolor. Men det är långt ifrån alla skolor som söker de medel som finns för att förbättra inomhusluften, visar en ny sammanställning från Svensk Ventilation.

Sedan 1 november 2015 har huvudmän inom skolväsendet kunnat ansöka om statsbidrag hos Boverket för att renovera lokaler och bland annat förbättra ventilationen. Totalt har 1 miljard kronor avsatts under åren 2015 till och med 2018. Men av Sveriges 290 kommuner har 83 skolor ansökt om medel för att förbättra inomhusluften, enligt de ansökningar som branschorganisationen Svensk Ventilation har gått igenom. Totalt finns det drygt 20 500 skolenheter i Sverige som kan ansöka om medel.

– Så många som var femte skola har problem med inomhusluften. Nu finns statliga medel avsatta för åtgärder som kan förbättra situationen, trots det avstår den absoluta majoriteten av huvudmännen från den chansen. Det är mycket olyckligt, säger Britta Permats, vd på Svensk Ventilation.

Södermanlands län sticker ut ordentligt i branschorganisationens sammanställning där inte en enda skola ansökt om stöd för renoveringar kopplade till inomhusluften. Därefter följer Västernorrlands län där enbart en skola har ansökt om bidrag för luftåtgärder. Bättre ser det ut för Västra Götalands län som totalt har 31 ansökningar om ventilationsåtgärder och därmed har flest ansökningar.

Annons
Annons

Relaterade artiklar

Leave A Comment