Ventilation

Minst risk för smittspridning med temperaturkontrollerad ventilation

Minst risk för smittspridning med temperaturkontrollerad ventilation

Ventilationen i operationssalar behöver vara både energisnål och minska risken för smitta. Nu har forskare i aerosolteknologi vid Lunds tekniska högskola (LTH)  utvärderat olika ventilationssystem i operationsmiljöer och kommit fram till att en ny typ av temperaturkontrollerad ventilation fungerar mest effektivt. ...

Läs mer