Jämställdhet

Teknikkonsultföretaget med flest kvinnor anställda – Norconsult i topp

Teknikkonsultföretaget med flest kvinnor anställda – Norconsult i topp

Cinodes årliga jämställdhetsundersökning för konsultbranschen placerar Norconsult högst bland andel anställda kvinnor hos företagen inom samhällsbyggnad. Cinodes undersökning omfattar könsfördelningen inom IT-, management- och teknikkonsultbolag, och lyfter fram statistik för både branschens medarbetare och styrelser. I årets undersökning hamnar Norconsult ...

Läs mer

NCC utvecklar jämställda byggbodar

NCC utvecklar jämställda byggbodar

NCC har utvecklat Nordens första personalbod där alla byggnadsarbetare kan byta om i samma byggbod oavsett kön, religion, sexuell läggning eller etnicitet. Unisexboden har omklädningsrum med individuella bås med låsbar dörr. Även duschrummen är individuella med dörr. – Det här är inte ...

Läs mer