Jämställdhet

Teknikkonsultföretaget med flest kvinnor anställda – Norconsult i topp

Teknikkonsultföretaget med flest kvinnor anställda – Norconsult i topp

Cinodes årliga jämställdhetsundersökning för konsultbranschen placerar Norconsult högst bland andel anställda kvinnor hos företagen inom samhällsbyggnad. Cinodes undersökning omfattar könsfördelningen inom IT-, management- och teknikkonsultbolag, och lyfter fram statistik för både branschens medarbetare och styrelser. I årets undersökning hamnar Norconsult ...

Läs mer