Teknikkonsultföretaget med flest kvinnor anställda – Norconsult i topp

Teknikkonsultföretaget med flest kvinnor anställda – Norconsult i topp

Cinodes årliga jämställdhetsundersökning för konsultbranschen placerar Norconsult högst bland andel anställda kvinnor hos företagen inom samhällsbyggnad.

Cinodes undersökning omfattar könsfördelningen inom IT-, management- och teknikkonsultbolag, och lyfter fram statistik för både branschens medarbetare och styrelser. I årets undersökning hamnar Norconsult på en 6:e placering på listan med 42% anställda kvinnor i företaget, en bit från 1:an Complyits 85 %, men fördelning som är bäst bland teknikkonsultföretagen.

Placeringen ett resultat av ett medvetet arbete kring rekrytering som bottnar i företagets inkluderande kultur, menar bolagets HR-chef.

– Genom aktiva beslut har vi uppmuntrat fler kvinnor till att ta ledande positioner, vilket i sin tur gynnar vår rekrytering som är en förutsättning för vår tillväxt. Vår företagskultur gör att många trivs och därför har vi också en låg personalomsättning. Vi rekryterar, och framförallt behåller kvinnor på vår arbetsplats, säger Charlotte Wikman, HR- chef på Norconsult.

Detta är fjärde året i rad som företaget rankas högt i Cinodes undersökning. Men Charlotte Wikman belyser vikten av ett fortsatt aktivt kulturarbete, och att det måste påbörjas i ett ännu tidigare skede för att fånga upp nästa generation.

– Där kan vi lära oss av toppskiktet i undersökningen och jobba på att påverka de yngres karriärval tidigare än under de sista åren på eftergymnasiala studier, för att de ska se möjligheten i oss som en attraktiv arbetsgivare, säger Charlotte.

 

Annons
Annons

Relaterade artiklar

Leave A Comment