Events

“Det finns folkligt stöd att jobba för mer hållbarhet”

“Det finns folkligt stöd att jobba för mer hållbarhet”

Grönare städer med mer teknikanpassade stadsmiljöer, fler självförsörjande hem samt gator med mindre trafik och förarlösa fordon. Så sammanfattas Projektengagemangs undersökning Samhällsbarometern 2018. Samhällsbarometern 2018 är gjord av teknik- och arkitektkoncernen Projektengagemang och undersökningen har genomförts av Kantar Sifo. Totalt ...

Läs mer