Social Hållbarhet

Vägledning i social hållbarhet fokuserar på affärs- och samhällsnyttan för fastighetsägare

Vägledning i social hållbarhet fokuserar på affärs- och samhällsnyttan för fastighetsägare

Hållbarhetskrav ställs idag på alla fastighetsägare och den sociala hållbarheten har i allt högre grad blivit en del av affärsstrategin. Ett framgångsrikt hållbarhetsarbete kan leda till såväl affärsnytta som samhällsnytta och berör flera olika fokusområden; från medarbetare och samarbetspartner till ...

Läs mer