Social Hållbarhet

Ny antikorruptionspolicy ska motverka mutor i golvbranschen

Ny antikorruptionspolicy ska motverka mutor i golvbranschen

Branschorganisationen Golvbranschen, GBR, upprättar en företagsspecifik antikorruptionspolicy. De nya riktlinjerna ska ge vägledning för hur anslutna företag till Golvbranschen ska förebygga och hantera eventuella fall av korruption. Den nya antikorruptionspolicyn har tagits fram med utgångspunkt från näringslivsorganisationen Institutet Mot Mutor (IMM) ...

Läs mer