Social Hållbarhet

Anslag till forskning om energigemenskaper och hållbara migrantbostäder

Anslag till forskning om energigemenskaper och hållbara migrantbostäder

Forskningsprojekt om energigemenskaper respektive planering för en hållbar bostad för migranter har beviljats forskningsanslag i Formas utlysning Samhällsplanering för omställning. Tre forskare vid Uppsala universitet deltar i projektet ”Uppehållstillstånd utan hållbar bostad – Planering för en hållbar bostad för migranter ...

Läs mer