Renovering

Vinster & utmaningar med FTX-ventilation i äldre hus

Vinster & utmaningar med FTX-ventilation i äldre hus

Genom att införa moderna ventilationslösningar med värmeåtervinning i flerbostadshus som byggdes under miljonprogrammet går det att spara mycket energi visar ett nyligen avslutat forskningsprojekt. Men energibesparingen kan idag inte ensamt motivera investeringen i hus med få lägenheter. I husen från ...

Läs mer