Järfällahus renoveringssatsning drar igång

Järfällahus renoveringssatsning drar igång

ANNONS

Annons

Den 24 september invigdes officiellt Järfällahus stora och omfattande renoveringsarbete av fastigheter i Jakobsberg från 1960-70 talet. Totalt handlar det om cirka 2.600 lägenheter med tillhörande arbeten.

Renoveringssatsningen omfattar sex olika bostadsområden i Jakobsberg, bland annat Tallbohov och Engelbrektsområdet. De berörda fastigheterna har enligt Järfällahus passerat den tekniska livslängden och är i stort behov av renovering. Även gårdsmiljön behöver uppdateras till dagens hållbarhetsstandard.

– Järfällahus fastigheter ska genomgå den mest omfattande renoveringen någonsin. Vi vill skapa trygga och trivsamma bostadsområden för våra hyresgäster. Renoveringen omfattar både våra inomhus- och utomhusmiljöer, Björn Lindforss (M) styrelseordförande i Järfällahus.

Ett särskilt samrådsavtal har tecknats med Hyresgästföreningen om boinflytande för renoveringen. I nära samarbete med Hyresgästföreningen arrangeras återkommande samrådsmöten, där hyresgästerna bjuds in för att vara med och påverka vad som ska genomföras i renoveringen, utöver grundrenoveringen.

– Vi kommer att ta fram ett grundpaket för renovering. Övrig renovering sker i nivåer efter hyresgästens val. Dialogen med våra hyresgäster blir viktig, så att vi kan möta var och ens behov. Delaktighet och information genom hela projektet skapar trygghet för hyresgästerna, som jag är säker på blir avgörande för att renoveringen ska flyta på bra, säger Jennie Sahlsten, vd på Järfällahus.

Partnering med M3 Bygg

Renoveringsarbetet kommer att pågå i Järfällahus fastigheter några år framöver och arbetena kommer att utföras etappvis. Först ut att renoveras blir Sångvägens bostadsområde. I projekteringen planeras också för upprustning av det stora garaget vid Sång- och Nibblevägen, som haft problem med trygghet och trivsel. Planerna för garaget inkluderar en rejäl uppfräschning av olika ytor samt ett antal trygghetsåtgärder. Det handlar bland annat om att tvätta och måla om, nya portar, ny och bättre belysning med mera.

M3 Bygg är byggentreprenören som i strategisk partnering med Järfällahus ska göra den stora hållbara renoveringen. Helhetsuppdraget omfattar inventering, projektering och renovering av lägenheterna med tillhörande arbeten. Målsättningen är att renovera 300-400 lägenheter per år.

– Det är en omfattande renovering som skall utföras under en längre tid, där vi fått förutsättningen att vara med och påverka tidigt i processen med vår erfarenhet och kompetens. Vi har ett gemensamt fokus med Järfällahus att möjliggöra betydande hållbarhetsvinster genom både klimatsmart renovering och energieffektiviseringar, säger Johan Lindberg, projekt- och affärsutvecklare på M3 Bygg.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.