Energilösningar

Elektrifiering och CCS kan göra Nordens energisystem klimatneutralt

Elektrifiering och CCS kan göra Nordens energisystem klimatneutralt

Fem tongivande utvecklingsvägar pekas ut som avgörande i ett koldioxidneutralt nordiskt energisystem. Starkare elnät, ökad flexibilitet, mer vindkraft och solenergi, elektrifiering av transporter, men även koldioxidavskiljning och lagring, är alla avgörande delar enligt ny forskning. Utsläppen måste minska femfaldigt de ...

Läs mer