AMF Fastigheter ska bidra till balansen i kraftnätet

Fastigheterna i Urban Escape är några av de som blir anslutna till FCR-marknaden i vår.

AMF Fastigheter ska bidra till balansen i kraftnätet

ANNONS

Annons

Som ett av de första svenska fastighetsbolagen ansluter sig AMF Fastigheter till den så kallade FCR-marknaden. Med metoden går man under kritiska perioder ned i egen elkonsumtion, med förhoppningen att kunna bidra till ett stabilare kraftnät som i sin tur möjliggör för mer förnyelsebar energi från sol och vind.

Under kalla och vindstilla vinterdagar när elanvändningen är hög kan det uppstå en obalans mellan produktion och användning, eftersom energin man kan utvinna från sol och vind av naturliga skäl blir lägre. Samtidigt vill man öka andelen förnyelsebar energi och planerar att bygga ut den kraftigt kommande decennier.

Ett sätt att jämna ut denna obalans och stabilisera kraftnätet är genom den så kallade frekvensreserven, frequency containment reserve (FCR). På FCR-marknaden kan elkonsumenter sälja sin elförbrukning och på så vis bidra till att stabilisera kraftnätet.

– För att nå klimatmålen måste vi lyfta blicken och se var vi kan göra skillnad, även bortom den egna verksamheten. Genom att ansluta oss till FCR-marknaden hoppas vi kunna bidra till ett mer stabilt kraftnät och stödja användningen av mer fossilfri energi i Sverige. Ju fler som ansluter sig ju bättre, så vi hoppas också inspirera fler i branschen till att ta samma steg, säger Michael Eskils, hållbarhetschef hos AMF Fastigheter.

Anslutningen sker i samarbete med Vattenfall och systemleverantören Sympower. Rent konkret innebär det att AMF Fastigheter under vissa kritiska perioder stänger av ett antal installationer i sina fastigheter, och på så vis sänker sitt energibehov. Tekniken kommer att implementeras i mer än halva fastighetsbeståndet med en total kapacitet om cirka 1600 kilowatt, vilket motsvarar ungefär 500 villors effektbehov.

– AMF Fastigheter är Vattenfalls första fastighetskund på FCR-marknaden. Vi har hittills haft kunder inom industrin men att nu AMF Fastigheter, som dessutom är elkund med 100 procent fossilfri el, ansluter sig öppnar det upp för helt nya möjligheter inom fastighetsegmentet. Frekvensreglering av elsystemet är en av flera lösningar där kunderna själva aktivt kan medverka för att upprätthålla balansen i nätet och möjliggöra alltmer fossilfri el i kraftsystemet, säger Henrik Juhlin, Head of Power Management på Vattenfall.

AMF Fastigheter skrev på avtalet med Vattenfall i november, och implementeringen av den nya tekniken kommer nu att genomföras. AMF Fastigheter ansluter till FCR-marknaden under våren 2022.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.