Castellum och elnätsbolag tar fram effektstrategi

Foto: Castellum

Castellum och elnätsbolag tar fram effektstrategi

ANNONS

Annons

Castellum ska tillsammans med fem regionala elnätsbolag visa hur fastighetsägare kan minska sin belastning på elsystemet och bli en viktig del av lösningen på effektbristen.

I stället för att passivt fortsätta sluka allt dyrare el ska svenska byggnader förvandlas till aktiva effektresurser som avlastar det ansträngda nationella elnätet. Det är visionen bakom samverkansprojektet “En gemensam effektstrategi”.

– Att samhället elektrifieras är väldigt bra men det resulterar också i effektbrist, obalans och flaskhalsar. Därför måste hela det svenska energilandskapet ritas om, säger Johan Sellin, teknisk chef på Castellum Region Mitt och initiativtagare till projektet.

Tre roller

Utgångspunkten är att motverka den kapacitets- och effektbrist som uppstår då förnybara energikällor som sol och vind nu börjar konkurrera ut andra energislag. De nya kraftverken är inte reglerbara, vilket i sin tur skapar obalans i tillgång och efterfrågan. Dessa obalanser måste lösas så lokalt som möjligt, helst direkt på fastighetsnivå, menar Castellum.

I strategin beskrivs de tre rollerna Effektoptimeraren, Elsystemresursen och Systemutvecklaren för att vägleda fastighetsägare. Utifrån dessa har en handlingsplan formulerats med tolv åtgärder för att göra byggnader till en dynamisk resurs.

– Genom att tydligt visa vinsten med att gå från passiv konsument till aktiv resurs i elsystemet vill vi inspirera fler fastighetsbolag att påskynda omställningsarbetet, säger Filip Elland, hållbarhetschef på Castellum.

Effektstrategin har tagits fram på initiativ av Castellum i samarbete med Öresundskraft, Tekniska verken i Linköping, Jönköping Energi, Göteborg Energi och Växjö Energi. Analyser och sammanfattningar har genomförts av teknik- och konsultbolaget Ramboll på uppdrag av Power2U.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.