Energieffektivt byggande

Ny byggvarudeklaration – Arbetet med att revidera byggvarudeklarationen har börjat

Ny byggvarudeklaration – Arbetet med att revidera byggvarudeklarationen har börjat

Huvudansvarig för projektet är Föreningen för Byggvarudeklarationer och projektledare är IVL Svenska Miljöinstitutet. Föreningen för Byggvarudeklarationer är stiftat av Byggherrarna, Byggmaterialindustrierna, Fastighetsägarna Sverige, HSB, SABO, Svenska Teknik & Designföretagen och Sveriges Byggindustrier. Föreningen har sökt och fått medel hos SBUF ...

Läs mer