Byggande

Krav vid upphandling ska bidra till att minska klimatbelastning

Krav vid upphandling ska bidra till att minska klimatbelastning

Upphandlingsmyndigheten publicerar första omgången med klimatkrav som kan användas i tidiga skeden av byggprocessen och vid upphandlingar av husbyggnadsentreprenader och projektering. – Klimatpåverkan från byggsektorn måste minska betydligt och upphandlande organisationer behöver stöd. Nu finns tydliga och skarpa klimatkrav som ...

Läs mer