Krav vid upphandling ska bidra till att minska klimatbelastning

Krav vid upphandling ska bidra till att minska klimatbelastning

ANNONS

Annons

Upphandlingsmyndigheten publicerar första omgången med klimatkrav som kan användas i tidiga skeden av byggprocessen och vid upphandlingar av husbyggnadsentreprenader och projektering.

– Klimatpåverkan från byggsektorn måste minska betydligt och upphandlande organisationer behöver stöd. Nu finns tydliga och skarpa klimatkrav som kan användas när entreprenader och konsulter för husbyggnadsprojekt upphandlas, säger Jens Johansson på Upphandlingsmyndigheten.

Klimatkraven riktar sig främst till offentliga fastighetsägare och byggherrar som upphandlar konsulter för tidiga skeden i byggprocessen och  projekteringsuppdrag eller upphandlar totalentreprenader och utförandeentreprenader. Kraven på en procentuell minskning av klimatpåverkan finns på tre nivåer.

– Vi har uppfattat att branschen generellt sett är ovan vid att genomföra klimatberäkningar. Därför är ambitionsnivåerna på minskad klimatpåverkan förhållandevis blygsam, 10 procent, på basnivå. På avancerad nivå är den 25 procent och den största utmaningen finns på spjutspetsnivån där minskningen är 40 procent, säger Jens Johansson och tillägger att ambitionerna måste skärpas stegvis framöver för att klara av klimatmålen och undvika globala temperaturökningar om mer än 2 grader.

Anpassade efter byggprocessen

Stödet innehåller förslag på hur beräkningar ska göras så att beställaren kan se om klimatbelastningen har minskat (eller ökat) jämfört med ett business-as-usual scenario. Beräkningsanvisningarna fastställer hur jämförelser mot uppsatta mål och krav kan göras och visar hur projekteringen och byggfasen kan räknas samman. Beräkningsanvisningarna ger också förslag på hur ändrings-, tilläggs- och avgående arbeten kan hanteras i klimatbelastningen. Syftet med kraven är att göra det enklare att ställa krav som verkligen leder till minskad klimatpåverkan vid såväl projektering som själva byggandet. Kraven är också anpassade efter var i byggprocessen beställaren är.

Klimatkraven är en del av arbetet med ett regeringsuppdrag för att främja minskad klimatpåverkan inom bygg, anläggning och fastigheter som Upphandlingsmyndigheten genomför tillsammans med Boverket.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.