Nya avfallskrav minskar miljöpåverkan i byggprojekt

Nya avfallskrav minskar miljöpåverkan i byggprojekt

ANNONS

Annons

Upphandlingsmyndigheten har nu publicerat kriterier som styr mot cirkulära avfallsflöden. Helt nytt är krav vid upphandling av rivning av byggnader.

2018 genererades 13 miljoner ton bygg- och rivningsavfall i Sverige. Byggsektorn är, enligt Naturvårdsverket, den näst största användaren av plast efter förpackningssektorn och förbrukar cirka 21 procent av all plast i Sverige. Drygt 150 000 ton plastavfall uppkommer från byggsektorn visar en kartläggning som Svensk Byggtjänst har gjort, och mindre än 1 procent sorteras ut.

– För att styra mot en mer hållbar resursanvändning måste branschen ta hänsyn till byggnaders klimatpåverkan under hela livscykeln. För att minska klimatpåverkan från plast som i nuläget till stora delar förbränns är det viktigt att den sorteras ut och återanvänds i större omfattning, säger Margareta Bergh, hållbarhetsspecialist på Upphandlingsmyndigheten.

LÄS MER: Svårt att kartlägga plastflödena i byggsektorn på detaljnivå

Det övergripande syftet med kriterierna är att nå högre grader av cirkularitet i bygg- och anläggningsbranschen och dess värdekedjor. Kriterierna styr mot en ökad andel materialåtervinning, återanvändning och minskade avfallsmängder i byggprocessen enligt de mål och handlingsplaner för en cirkulär omställning som nya avfallsregler styr mot. Branschens aktörer får i kriterierna också stöd för att hantera de nya avfallsreglerna. Upphandlingskraven anger att bygg- och rivningsavfall ska sorteras i flera olika materialfraktioner, bland annat plastavfall, plastprodukter och styr mot att spill återanvänds i större omfattning.

Helt nytt är att det nu finns stöd för krav vid upphandling av rivning av hela byggnader och andra konstruktioner. Huvuddelen av kriterierna som handlar om avfall i samband med rivning har samlats i en ny produktgrupp – rivning av hela byggnader. Det finns också nya hållbarhetskriterier för material- och avfallshantering för alla byggnadstyper inom nybyggnad och ombyggnad.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.