Bostadspolitik

“Energieffektivisering är den viktigaste åtgärden för att klara klimatet”

“Energieffektivisering är den viktigaste åtgärden för att klara klimatet”

Inför höstens val frågar Hållbart Byggande branschorganisationerna vilka de anser vara de viktigaste hållbarhetsfrågorna. Lotta Bångens, vd på Energieffektiviseringsföretagen, vill veta vad de olika partierna vill göra för att öka energieffektiviseringen. Vilken är den viktigaste frågan inom hållbart byggande som ...

Läs mer