“Byggföretagen önskar en konstruktiv nystart”

“Byggföretagen önskar en konstruktiv nystart”

ANNONS

Annons

Den 21 juni blev en historisk dag när riksdagen beslutade att rikta en misstroendeförklaring mot statsminister Stefan Löfven. Upprinnelsen till misstroendeförklaringen är den kritik som Vänsterpartiet riktat mot utredningsbetänkandet Fri hyressättning vid nyproduktion.

Betänkandet från den statliga utredningen om fri hyressättning vid nyproduktion lämnades över till regeringen den 4 juni och har nu skickats på remiss. Remissyttrandena ska lämnas i början av september.

I förra veckan bjöd regeringen in Sveriges Allmännytta, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen till samtal om utredningen om fri hyressättning vid nyproduktion. I helgen bjöd regeringen och samarbetspartierna in parterna till förhandlingar om hyressättning vid nyproduktion och lovade, om parterna träffar en överenskommelse, att regeringen kommer att lägga förslag i linje med denna.

– Förslaget innebär den kanske största bostadspolitiska förändringen på 50 år och kan få betydelse för våra medlemsföretag. Därför genomför Sveriges Allmännytta också en särskild remisskonferens för medlemsföretagen den 23 augusti. Syftet är att det remissyttrande som Sveriges Allmännyttas styrelse beslutar ska vara väl förankrat bland våra medlemsföretag, säger Jörgen Mark-Nielsen, samhällspolitisk chef Sveriges Allmännytta.

Fastighetsägarna menar att friare hyressättning vid nyproduktion en viktig reform för att skapa förutsättningar för fler och mer åtkomliga bostäder.

– Reformen med en friare hyressättning vid nyproduktion är viktig att genomföra för att åstadkomma ett större och mer varierat utbud av bostäder, och samtidigt få ett delbestånd av hyresrätter som är mer åtkomligt. Som förslaget är utformat kommer det att byggas fler hyresbostäder. Investeringarna kommer naturligt styras dit efterfrågan på hyresrätter är som störst och mot bostäder som konsumenterna efterfrågar, säger Anders Holmestig, vd Fastighetsägarna Sverige.

Hyresgästföreningen menar dock att reformen innebär ett systemskifte till marknadshyror.

– Hyresgästföreningen är emot marknadshyror, precis som väljarna. Så som januariavtalets punkt 44 är formulerad innebär det att regeringen föreslår ett systemskifte till marknadshyror. Därför är det bra att parterna istället ges ansvar för hyressättningen men regeringen måste ge oss det fulla mandatet, säger Marie Linder.

“Symptomatiskt att statsministern fallit på bostadsfrågan”

Byggföretagen menar att det krävs en friare hyressättning på bostadsmarknaden. Efter måndagens misstroendeförklaring mot statsministern publicerade branschorganisationen en kommentar från Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef, som menar att det är symptomatiskt att statsministern fallit på bostadsfrågan.

– Bostadspolitiken är fundamental fråga för samhället – alltför länge fragmentiserad och ignorerad av samtliga partier. Byggföretagen önskar en konstruktiv nystart, mer byggande och bättre tillgång till bostäder, oavsett upplåtelseform, säger Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef, Byggföretagen.

 

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.