Ny rapport: Stora hyreshöjningar med marknadshyror

Ny rapport: Stora hyreshöjningar med marknadshyror

Annons

På uppdrag av Hyresgästföreningen har Ramböll räknat på hur fri hyressättning på marknaden skulle påverka hyresnivåerna. Resultatet visar på höjda hyror i storstadsregioner som Stockholm och Göteborg med dubblerade hyror i vissa fall men även ökade hyror utanför storstäderna.

För att få fram en prisbild som visar en marknadsmässig nivå på hyror i respektive ort har beräkningar gjorts utifrån priser på bostadsrättsmarknaden. Ramböll har på så sätt kunnat fånga hur den fria marknaden värderar olika bostäders karaktäristik. Som grundnivå eller benchmark för vad som är den marknadsmässiga hyresnivån har presumtionshyror använts.

Rapporten visar, enligt Hyresgästföreningen, att hyrorna skulle öka i storstadsregioner och tillväxtstäder i ett scenario med fri hyressättning. De högsta hyreshöjningarna skulle ske i Stockholms och Göteborgs kommun. Båda kommunerna har stadsdelar där hyran skulle höjas med 50 procent för en genomsnittslägenhet på två rum och kök, säger Martin Hofverberg, Hyresgästföreningens chefsekonom. Även i Halmstads kommun skulle marknadshyran innebära en hyreshöjning på 31 procent. I Helsingborg skulle ökningen ligga på 24 procent.

-Med den här rapporten kommer nödvändig kunskap som jag hoppas att politiker och opinionsbildare tar till sig. En återkommande uppfattning bland förespråkarna för marknadshyror har varit att det skulle medföra hyresjusteringar som begränsades till innerstadsområden. Detta antagande punkteras av Rambölls undersökning. Med marknadshyror blir det också hyreshöjningar utanför innerstaden och bortom storstadsområdena, säger Marie Linder, Hyresgästföreningens förbundsordförande.

 

Annons

Relaterade artiklar