Klimatdatabas ska fungera som stöd för klimatberäkningar

Klimatdatabas ska fungera som stöd för klimatberäkningar

ANNONS

Annons

Boverket lanserar en klimatdatabas, ett stöd för klimatberäkningar, som ska vara till hjälp inför den nya lagen om klimatdeklarationer som träder i kraft 2022.

Lagen, som föreslås gälla från januari 2022, innebär att byggherren måste redovisa byggnadens klimatpåverkan innan kommunen kan meddela slutbesked. Syftet med den nya lagen är att minska utsläppen av växthusgaser och öka kunskapen i branschen om hur klimatpåverkan från byggskedet kan minskas.

– Klimatomställningen är en utmaning vi delar med resten av världen och detta kommer öka branschens konkurrenskraft. Vi har i uppdrag att underlätta införandet av regler om klimatdeklarationer och vi ser det som särskilt viktigt att stötta små och medelstora byggherrar samt byggentreprenörer, säger Anders Sjelvgren, generaldirektör på Boverket.

LÄS MER: Digital lösning gör det enklare att ta fram klimatdeklarationer

LÄS MER: Konsulttjänst ska ge stöd vid klimatoptimering av nya byggnader

Lanseras även i Finland

För att förenkla för de aktörer i byggsektorn som berörs av det kommande kravet på klimatdeklaration för nya byggnader lanserar myndigheten klimatdatabasen, som väntas bli ett viktigt verktyg i det stöd myndigheten ger byggbranschen för att kunna uppfylla de nya reglerna. Det är en testversion av Boverkets klimatdatabas som lanseras. Den innehåller typiska data för den klimatpåverkan som olika byggprodukter eller bränsleslag har och som ska göra det enklare att klimatdeklarera och med bättre kvalitet.

De nordiska länderna samarbetar för att minska klimatutsläppen från den byggda miljön, bland annat i utveckling av klimatdatabasen. Även Finland lanserar nu en klimatdatabas. Data i klimatdatabaserna är specifika för varje land, men metoden för att utveckla klimatdata har gjorts på samma sätt, skriver Boverket. Målet är att byggnaders klimatpåverkan ska bedömas enligt samma principer i alla länder och därmed förenkla för byggbranschen.

LÄS MER: Vem ska ta ansvar för bygg- och anläggningssektorns klimatpåverkan?

LÄS MER: Klimatdeklarationer – en otjänst för konkurrensen?

LÄS MER: Derome satsar på klimatdeklarerade bostäder

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.